Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

NGTV-Nieuwsbrief nr. 12

  • Annulering Hiëronymusdag
  • Resultaten enquête tolktarieven
  • Aanbieding Van Dale
  • VOG Bureau Wbtv
  • Nieuws Kring Arnhem-Nijmegen
  • TiNT-dag
  • Agenda

De Linguaan: vakblad voor tolken

NGTV-Hiëronymusdag geannuleerd

Afgelopen vrijdag hebben het NGTV-bestuur en de organisatoren van de Hiëronymus helaas het besluit moeten nemen om deze ledendag te annuleren. Een goede NGTV-traditie dreigt hiermee verloren te gaan!

De reden is dat er op dat moment te weinig aanmeldingen waren. Als de dag wel zou doorgaan, zouden de kosten voor deze dag ver buiten de begroting uitkomen, zelfs als er in de lopende week nog aanmeldingen binnen zouden zijn gekomen.


De Linguaan: vakblad voor tolken

Resultaten enquête tolktarieven

In de vroege zomer hebben twee tolken een informele enquête over de tolktarieven geïnitieerd. Afgelopen week hebben deze tolken een vergadering gehad met het Kwaliteitsinstituut waarbij de resultaten zijn besproken.

Het Kwaliteitsinstituut heeft kennis genomen van de enquête en de uitslagen en zal aandacht vragen voor het thema in de gesprekken met en advisering aan het programma Tolken in de Toekomst.

Lees hier het volledige rapport


Aanbieding Van Dale

Van Dale heeft een aanbieding voor vertalers: drie jaar Van Dale online voor totaal € 300,00 excl. btw.

Deze aanbieding is geldig tot 17 december 2018 en is alleen te bestellen via het volgende emailadres: Pieter.Graauw@vandale.nl

Geef bij een bestelling het factuuradres, de factuurnaam en eventueel het btw-nummer aan.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij een verlenging van de registratie kunnen tolken en vertalers digitaal een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen voor Bureau Wbtv. Het is niet meer nodig dat je de VOG-aanvraag indient bij de gemeente. Een digitale VOG-aanvraag scheelt je papierwerk, is sneller en goedkoper.

Je kunt hiervoor een link aanvragen door een mail te sturen naar infowbtv@rvr.org onder vermelding van je naam en voorletters.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Bijeenkomst Kring Arnhem-Nijmegen


Op 6 november organiseert de kring Arnhem-Nijmegen een avond rond het thema


Levenstestament en andere juridische onderwerpen


Het zal een interactieve presentatie worden met mr. G.G. Zwanikken, notaris en mediator, als spreker.


Deze avond is opengesteld voor alle NGTV-leden!


Tijd: inloop vanaf 19.00 uur; begin van de presentatie: 19.30 uur

Locatie: Coehoorn Centraal, Coehoornstraat 17 in Arnhem.

Dit is een zaal in het voormalige gebouw van de Volksuniversiteit.

Let op: dit is dus NIET in Rozet dat in een eerder bericht als locatie is genoemd.


Kosten: voor NGTV-leden is de deelname gratis; koffie / thee / fris zijn voor eigen rekening.


Er is plaats voor 30 personen. Deelname gebeurt op volgorde van aanmelding. Dus meld u snel aan en stuur uw mail naar Marjolein van Oosterom: m.van.oosterom@hotmail.com


Lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT-dag op 26 oktober 2018

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken.

U kunt zich voor dit evenement inschrijven via de boekingswebsite van het Instituut voor de Nederlandse Taal. Deze dag zal plaatsvinden in Antwerpen.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA


Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit bij Lilian via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden