Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

NGTV-Nieuwsbrief nr. 13

  • FIT-Europe congres
  • TC World congres
  • Papier beëdigde vertalingen
  • Prijs Letterenfonds
  • TiNT-dag
  • Agenda

De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT-Europe Congres Den Haag

Op 23 november zal FIT-Europe het jaarlijkse congres houden. Dit is in samenwerking met de Europese Commissie, het NGTV en de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen (BKTV en ALTI) Het congres vindt plaats in het Huis van Europa te Den Haag.

Het thema van het congres is Intellectual Property en er zijn een aantal interessante sprekers die dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken zullen benaderen.

De toegang is gratis en de lunch (ook gratis) wordt aangeboden door de Europese Commissie.

Deze dag komt in aanmerking voor PE-punten.

Op 24 november vindt aansluitend de jaarlijkse vergadering van FIT-Europe plaats.

Lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

TC World-Congres

Van 13 tot 15 november vindt het TC World-congres plaats in Stuttgart. Het congres biedt veel voor technische vertalers. Daarnaast staat ook terminologie op het programma in een drietal lezingen.Klik hier voor het programma

Papier Beëdigde Vertalingen

Er is helaas vertraging opgelopen in de productie van het papier voor beëdigde vertalingen.

De firma De Bink heeft laten weten dat de papierfabriek in de zomerperiode het jaarlijkse onderhoud aan de machine (60 x 12 meter) heeft uitgevoerd. Deze machine heeft ongeveer drie weken stilgestaan.

Verwacht wordt dat het papier begin november te bestellen zal zijn.

We houden u op de hoogte.


Letterenfonds Vertaalprijzen

De Letterenfonds Vertaalprijzen 2018 gaan naar Janny Middelbeek-Oortgiesen (Zweeds-Nederlands) en Goedele De Sterck (Nederlands-Spaans). Hiermee wordt niet alleen hun beider vertaaloeuvre bekroond, maar ook hun inzet als ambassadeur tussen twee taalgebieden.

De uitreiking vindt plaats tijdens de jaarlijkse Literaire Vertaaldagen, op vrijdag 14 december in Amsterdam.

Voor meer informatie over het Letterenfonds, klik hier


De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT-dag op 26 oktober 2018 in Antwerpen

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Dit jaarlijks terugkerende evenement biedt een forum aan beroepsbeoefenaars, onderzoekers, studenten en belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie voor het uitwisselen van kennis en ervaring en netwerken.

U kunt zich voor dit evenement inschrijven via de boekingswebsite van het Instituut voor de Nederlandse Taal.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

Op 30 november zal 's middags in restaurant Zuiver te Utrecht de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaatsvinden. Reserveer deze datum alvast in je agenda!


Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden