Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Vergadering

NGTV-nieuwsbrief nr. 15

  • Uitnodiging ALV
  • Overleg sectie conferentietolken voorafgaand aan ALV
  • FIT-Europe congres
  • Position paper Tolken in de Toekomst
  • Onderzoek Verwerkersovereenkomst AVG

ALGEMENE LEDENVERGADERING

30 november 2018


Graag nodigt het bestuur van het NGTV alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 30 november van 15.00 tot 17.00 uur in restaurant Zuiver, Krommewetering 51, 3543 AM Utrecht.

Station Utrecht Terwijde ligt op loopafstand van de locatie. Parkeren bij het restaurant is gratis. Klik hier voor een routebeschrijving.

Op de website onder de tab ?agenda? treft u aan:

  • de agenda
  • het verslag van de ALV van 24 maart 2018
  • de bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 30 november

SECTIE CONFERENTIETOLKEN

Voorafgaand aan de ALV zijn de leden van de sectie conferentietolken van harte uitgenodigd voor een overleg met het bestuur. Dit overleg vindt plaats van 13.30u tot 14.30u. De locatie is restaurant Zuiver.

De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT-Europe Congres Den Haag

Op 23 november zal FIT-Europe het jaarlijkse congres houden. Dit is in samenwerking met de Europese Commissie, het NGTV en de Belgische en Luxemburgse zusterverenigingen (BKTV en ALTI) Het congres vindt plaats in het Huis van Europa te Den Haag.

Het thema van het congres is Intellectual Property en er zijn een aantal interessante sprekers die dit onderwerp vanuit diverse invalshoeken zullen benaderen.

De toegang is gratis en de lunch (ook gratis) wordt aangeboden door de Europese Commissie.

Deze dag komt in aanmerking voor PE-punten.

Op 24 november vindt aansluitend de jaarlijkse vergadering van FIT-Europe plaats.

Lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

Position Paper programma Tolken in de Toekomst

Het afgelopen jaar heeft het ministerie van V&J gesproken met diverse stakeholders en tolken in het kader van het programma Tolken in de Toekomst. Eind mei zijn de eerste plannen voor uitbreiding van het register (Rbtv) gepresenteerd. Het bestuur van het NGTV heeft hierop een reactie gestuurd naar het ministerie omdat zij zich niet kan vinden in de plannen. Daarnaast hebben enkele tolken meegewerkt aan een Position Paper. De Position paper staat nu op de website en kun je lezen via deze link

Papier Be√ędigde Vertalingen leverbaar!

Er is goed nieuws van de nieuwe leverancier van het papier dat kan worden gebruikt voor be√ędigde vertalingen.

Het papier is voorradig en de eerste bestellingen worden inmiddels uitgeleverd.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een link om het papier online bij de firma De Bink te bestellen. Deze link wordt in de NGTV-website opgenomen. .

Onderzoek verwerkersovereenkomst AVG

In het kader van een afstudeeropdracht heeft Gwyn Schardijn in de zomerperiode een onderzoek uitgevoerd in het teken van de verwerkersovereenkomst (ex. artikel 28 AVG). Dit onderzoek is uitgevoerd bij Privacy Management Partners (PMP).

De afronding van het onderzoek duurt echter langer dan gepland maar binnenkort zal het NGTV, in samenwerking met PMP, een gratis model verwerkersovereenkomst aanbieden aan alle leden die daar gebruik van wensen te maken.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

Op 30 november zal 's middags in restaurant Zuiver te Utrecht de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar plaatsvinden. Reserveer deze datum alvast in je agenda!

Raadpleeg de agenda op de website voor alle andere activiteiten.


Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden