Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 1 - 2019

BEROEPS- EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Eind 2018 hebben NGTV-leden een brief ontvangen van Markel met de mededeling dat de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, die via Schouten Zekerheid worden aangeboden, per 1 januari 2019 beëindigd worden i.v.m. de Brexit.

De verzekeringen liepen tot eind 2018 bij Markel Netherlands (onderdeel van de Engelse vestiging van Markel), maar deze organisatie mag de verzekeringen vanaf 2019 niet meer aanbieden. De verzekeringen worden overgenomen door de Duitse vestiging van Markel.

Lees de reactie van Schouten Zekerheid
De Linguaan: vakblad voor tolken

Startersdag 9 februari 2019

Je wilt voor jezelf beginnen als beëdigd tolk of vertaler, maar dit voelt als een grote sprong in het diepe. Want waar begin je? Op de NGTV Startersdag helpen ervaren tolken en vertalers hun aanstaande collega’s met een programma toegespitst op de meest gestelde vragen door beginnende tolken en vertalers!

Schrijf je in voor 3 februari!

RAAMOVEREENKOMST TVCN

TVcN heeft haar raamovereenkomst met freelance tolken aangepast op basis van kritische reacties van diverse partijen. De aangepaste overeenkomst is ook voorgelegd aan het NGTV. Hierop heeft het bestuur van het NGTV een reactie gegeven op een aantal punten en ook aangegeven hoe bepaalde artikelen beter c.q. duidelijker kunnen worden geformuleerd (bijvoorbeeld art. 6.6 en 8.1). TVCN heeft inmiddels laten weten dat ze het advies van het NGTV-bestuur zal overnemen.

Het NGTV is een beroepsvereniging en heeft een adviserende rol bij de totstandkoming van de raamovereenkomst. Het NGTV kan en zal daarom geen integrale goedkeuring geven aan de raamovereenkomst.

Het NGTV beschikt niet over een juridische dienst die individuele leden kan adviseren wat de bepalingen precies inhouden en wat daarbij de risico’s zijn. We adviseren leden, die precies willen weten waar zij aan toe zijn als zij de raamovereenkomst ondertekenen, om de nieuwe raamovereenkomst voor te leggen aan een jurist. Als NGTV-lid kun je gratis gebruik maken van de juridische helpdesk van PZO.

Uiteraard kun je ook zelf met TVcN onderhandelen als er zaken in opgenomen zijn die jij er niet in wilt hebben of bepalingen die je aangepast wilt hebben. Dat is en blijft een individuele zaak.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Tolken in de Toekomst

Het wordt steeds duidelijker waar het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) naar toe wil met het programma Tolken in de Toekomst. J&V had het NGTV uitgenodigd voor een hoorzitting op 18 januari. Dat gold ook voor PZO, ZZP NL, FNV ZZP en NUBVETO. Van de zijde van J&V waren o.a. afgevaardigd: Politie, IND en OM.

Lees het hele voorstel van J&V

IN HET KORT

Model European Union Strasbourg 2019

Van 6 - 13 april a.s. vindt de jaarlijkse simulatieconferentie plaats waar studenten en pas-afgestudeerden het Europese besluitvormingsproces kunnen ervaren door verschillende rollen te spelen. Ideaal om te zien of conferentietolken iets voor je is!

Vereenvoudiging gebruik openbare EU-documenten

Vanaf 16 februari geldt er een versoepeling. Lees er hier alles over!

PZO

Lees hier de laatste nieuwsbrief van PZO: Wat staat de zzp'er te wachten in 2019?

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

9 februari 2019 - Startersdag
6 april 2019 - Algemene Ledenvergadering
18 mei 2019 - Coördinatorendag
29 juni 2019 - Midzomer ledendag
25-26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
22-24 november 2019 - BDÜ Conferentie: "Translation and Interpreting 4.0 - New ways in the digital age"

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden