Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 4 - 2019

CONVENANT VViN e.a.

Afgelopen week heeft het NGTV aan tafel gezeten met VViN, VZV en Sense voor een verkennend overleg over het Hongaarse convenant. De partijen hebben geconstateerd dat er geen inhoudelijke breekpunten zijn en dat er voldoende draagvlak is om voor Nederland ook tot een soortgelijk convenant te komen.

De partijen hebben de volgende motieven genoemd:

  • Professionalisering
  • Gemeenschappelijk belang om menselijke meerwaarde te stellen tegenover snel voortschrijdende technologie
  • Wederzijdse waardering en positieve insteek van vertaalbureaus en zelfstandige vertalers
  • De wens om concrete handvatten te benoemen voor het gebruik van machinevertalingen.

Voor de zomer zal er een volgend overleg plaatsvinden.

De Linguaan: vakblad voor tolken

ALV - Van de ene taal naar de andere

In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief werd gemeld, vinden de ALV en de lezing van Wim Daniëls plaats op zaterdag 6 april a.s.

Meld je aan voor de lunch!

PZO - ZELFSTANDIG ONDERNEMEN DOE JE SAMEN

In de nieuwste nieuwsbrief van PZO vind je informatie over o.a. de volgende onderwerpen:

  • Koolmees gaat in gesprek met PZO over pensioen voor zzp'ers
  • Geef kleinzakelijke gebruiker bescherming als consument
  • DBA-certificaten geven geen enkele garantie
Lees de nieuwsbrief
De Linguaan: vakblad voor tolken

Tolken in de Toekomst

Het ministerie heeft tot nu toe niet gereageerd op de brieven die de gezamenlijke partijen als reactie op de plannen hebben gestuurd.Afgelopen week is er een overleg geweest met alle brancheorganisaties: NGTV, FNV Zelfstandigen, Nubveto, ZZP Nederland en PZO. Er wordt nu aangestuurd op een direct overleg tussen minister Grapperhaus en alle genoemde organisaties.

IN HET KORT

Martinus Nijhoff Vertaalprijs

Vorige week is de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uitgereikt aan Jan Willem Bos, die vertaalt uit het Roemeens. Zijn bekendste werk is het drieluik Orbiter van Mircea Cărtărescu.

PZO

PZO is begonnen met het organiseren van kennislunches door het hele land. Lees er hier meer over.

Kring Arnhem-Nijmegen

Op woensdag 27 maart 2019 komen Simone van de Wijdeven en Elwin Moerkens lezingen geven over: Immigratie, belicht vanuit mens en regelgeving. Meer informatie vind je hier.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

6 april 2019 - Algemene Ledenvergadering
18 mei 2019 - Coördinatorendag
29 juni 2019 - Midzomer ledendag
25-26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
22-24 november 2019 - BDÜ Conferentie: "Translation and Interpreting 4.0 - New ways in the digital age"

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden