Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 5 - 2019

Lezing Wim Daniëls en Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van het NGTV nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 6 april a.s. in de Kargadoor, Oude Gracht 36 in Utrecht.

10.30 uur Inloop en registratie

11.00 uur Lezing van Wim Daniëls met als titel Van de ene taal naar de andere

12.30 uur LUNCH

13.30 uur inloop en registratie ALV

14.00 - 15.30 uur ALV

BELANGRIJK:
Meld je uiterlijk 29 maart aan als je wilt deelnemen aan de lunch. Na die datum wordt het definitieve aantal deelnemers aan de locatie doorgegeven en kan er niets meer worden gewijzigd.

Log in op de website voor de agenda van de ALV en de vergaderstukken.

Aanmelden voor de ALV is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd. Dit kun je doen door een mailtje te sturen naar ngtv@ngtv.nl.

Als je zelf niet in de gelegenheid bent om te komen, maar je wilt wel graag je stem uitbrengen, maak dan gebruik van het machtigingsformulier. Hiermee kun je een collega-lid machtigen die wel aanwezig is bij de ALV.

Meer informatie en inschrijven
De Linguaan: vakblad voor tolken

Seminar over RSI

Het is kort dag, maar op 23 maart a.s. wordt een seminar over Remote Simultaneous Interpreting gehouden in Leidschendam.

Het programma duurt van 9.30 tot 17.00 uur en de praktijk zal centraal staan.

Meer informatie en inschrijven

KVK SCHRAPT ADRESSENPRODUCT NA KRITIEK

Het informatieproduct Adressenbestand Online van de Kamer van Koophandel is één van de producten waarmee organisaties nieuwe klanten kunnen werven. Ze gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om mensen te benaderen voor commerciële aanbiedingen.

Vaak gaat het om mensen van wie het zakelijk adres overeenkomt met het privé-adres. De AP krijgt veel klachten van zzp'ers die ongevraagde aanbiedingen ontvangen. De AP is dan ook blij dat de Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van dit informatieproduct vanaf 1 jul 2019.

Lees het volledige artikel
De Linguaan: vakblad voor tolken

EU zoekt vertalers

Het Directorate-General for Translation (DGT) is op zoek naar nieuwe, zeer gekwalificeerde vertalers. Op 21 mei a.s. zal de eerste informatiesessie worden gehouden in Brussel.

Meer informatie

IN HET KORT

Model European Union Strasbourg 2019

Van 6 - 13 april a.s. vindt de jaarlijkse simulatieconferentie plaats waar studenten en pas-afgestudeerden het Europese besluitvormingsproces kunnen ervaren door verschillende rollen te spelen. Ideaal om te zien of conferentietolken iets voor je is!

Vereenvoudiging gebruik openbare EU-documenten

Vanaf 16 februari geldt er een versoepeling. Lees er hier alles over!

Kring Noord-Holland

Op 4 april a.s. zal mevr. Uiterwaal een lezing verzorgen over: Vertalen van kookboeken; liefhebberij of levensbrood? Lees hier meer.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

9 februari 2019 - Startersdag
6 april 2019 - Algemene Ledenvergadering
18 mei 2019 - Coördinatorendag
29 juni 2019 - Midzomer ledendag
25-26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
22-24 november 2019 - BDÜ Conferentie: "Translation and Interpreting 4.0 - New ways in the digital age"

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden