Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 10 - 2019

De Linguaan: vakblad voor tolken

Driedaagse cursus voor tolken

De BKTB organiseert van maandag 19 tot en met woensdag 21 augustus een driedaagse training voor tolken die naar het Engels tolken. Per trainingsdag levert dit 6 PE-punten op. Het verlaagde inschrijvingstarief van €450 geldt tot 7 juli i.p.v. 30 juni!

Meer informatie en opgeven

TOLKEN IN DE TOEKOMST

Het ministerie van J&V heeft een internetconsultatie gehouden over de wijzigingen in de regelgeving voortvloeiend uit Tolken in de toekomst. Deze consultatie eindigde op 21 juni 2019.

Ondanks alle input, kritiek en alternatieve plannen die door diverse partijen zijn aangedragen, heeft het ministerie gemeend het plan te moeten doorvoeren. Lees verder.

Lees de reactie van NGTV, Nubveto, FNV Zelfstandigen en PZO
De Linguaan: vakblad voor tolken

SDL Trados - ander mailadres voor korting

In eerdere berichten hebben we gemeld dat je korting kunt aanvragen via een e-mailadres van het bedrijf als je een programma of update wilt aanschaffen. Dat is nu aangepast: je kunt een e-mail sturen aan het secretariaat (ngtv@ngtv.nl) om deze korting aan te vragen. Zij sturen je vervolgens een code.

UNIEKE KANS: INTERACTIEVE SESSIE BUREAU WBTV

Bureau Wtbv is naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het programma Tolken in de Toekomst bezig met het aanpassen van het digitale systeem dat wordt gebruikt voor de registratie van PE-punten. Tijdens een interactieve workshop willen ze graag jullie wensen horen. Het is kort dag, maar als het lukt wordt er op donderdag 4 juli een workshop gehouden van 14.00 tot 16.00 in 's-Hertogenbosch. Als je op die datum niet beschikbaar bent, maar wel graag wilt meedenken op een andere datum na de zomervakantie, kun je dat ook aangeven. Je kunt je opgeven bij Wilma Tacoma. (wilma.tacoma@ngtv.nl).

GEZOCHT: NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Vertolken, vertalen en samenwerken:
Kun jij luisteren en de essentie van wat er leeft vertolken?
Kun jij ideeën vertalen naar beleid?
Kun jij beleid vertalen naar plannen en concrete acties?
Kun jij goed samenwerken?

Dan ben jij misschien de juiste persoon voor het bestuur van het NGTV, het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Met ruim 1100 leden is het NGTV de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

Lees alle informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

29 juni 2019 - Midzomer ledendag
25-26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival: "De Impact van Taal"
22-24 november 2019 - BDÜ Conferentie: "Translation and Interpreting 4.0 - New ways in the digital age"

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden