Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 14 - 2019

De Linguaan: vakblad voor tolken

Contract Livewords

Diverse leden hebben gereageerd op de raamovereenkomst die onlangs door Livewords aan tolken en vertalers is voorgelegd. Het bestuur heeft kennis genomen van de bezwaren die bestaan tegen enkele artikelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het risico dat bij de tolk of vertaler wordt neergelegd in het geval de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt. Het NGTV gaat contact opnemen met degene die bij Livewords verantwoordelijk is voor de contracten. Daarnaast zal er contact worden gelegd met FNV Zelfstandigen, PZO, ZZP Nederland en Nubveto om te onderzoeken of er ook in dit dossier kan worden samengewerkt.

BEDENK JIJ DE WINNENDE SLOGAN?

Iedereen kent inmiddels de slogan Kijk eens wat vaker in de spiegel van de kapper om het kappersvak beter in de verf te zetten.

Graag willen we de beroepen tolken en vertalen ook een beter imago geven. In eerste instantie gaan we dit doen door middel van een publiekscampagne via social mediakanalen. Hierbij willen we een slogan gebruiken, die je zelf ook in je e-mailhandtekening bijvoorbeeld kunt opnemen. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!

Zou jij ook graag willen dat er meer werk jouw kant op komt, doordat bedrijven jou kunnen vinden via de ledenzoeker, zonder tussenkomst van intermediairs?

Klim dan nu in je pen en bedenk een fantastische slogan waarmee we de ambachten tolken en vertalen op de kaart kunnen zetten! Want een slogan verbindt en zorgt voor eenheid in de uitstraling naar buiten toe.

De winnaar kan een keuze maken tussen een dinerbon t.w.v. €150 of €150 korting op het NGTV-lidmaatschap van 2020!

Ja, ik weet een leuke slogan!
De Linguaan: vakblad voor tolken

SDL Trados - ander mailadres voor korting

In eerdere berichten hebben we gemeld dat je korting kunt aanvragen via een e-mailadres van het bedrijf als je een programma of update wilt aanschaffen. Dat is nu aangepast: je kunt een e-mail sturen aan het secretariaat (ngtv@ngtv.nl) om deze korting aan te vragen. Zij sturen je vervolgens een code.

GEZOCHT: NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Vertolken, vertalen en samenwerken:
Kun jij luisteren en de essentie van wat er leeft vertolken?
Kun jij ideeën vertalen naar beleid?
Kun jij beleid vertalen naar plannen en concrete acties?
Kun jij goed samenwerken?

Dan ben jij misschien de juiste persoon voor het bestuur van het NGTV, het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Met ruim 1100 leden is het NGTV de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers in Nederland.

Lees alle informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

26 oktober 2019 - Coördinatorendag
29 november 2019 - Studiedag Nederlands i.s.m. BKTV

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden