Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 15 - 2019

De Linguaan: vakblad voor tolken

Interactieve sessie Bureau WBTV - nieuwe datum

Bureau Wtbv is naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het programma Tolken in de Toekomst bezig met het aanpassen van het digitale systeem dat wordt gebruikt voor de registratie van PE-punten. Tijdens een interactieve workshop op donderdag 12 september van 10.00 tot 12.00 willen ze graag jullie wensen horen. Het Bureau Wbtv nodigt je uit om mee te praten tijdens deze sessie.

Geef je op via wilma.tacoma@ngtv.nl.

BEDENK JIJ DE WINNENDE SLOGAN?

Iedereen kent inmiddels de slogan Kijk eens wat vaker in de spiegel van de
kapper
om het kappersvak beter in de verf te zetten.

Graag willen we de beroepen tolken en vertalen ook een beter imago geven. In
eerste instantie gaan we dit doen door middel van een publiekscampagne via
social mediakanalen. Hierbij willen we een slogan gebruiken, die je zelf ook in je
e-mailhandtekening bijvoorbeeld kunt opnemen. En daarvoor hebben we
jouw hulp nodig!

Zou jij ook graag willen dat er meer werk jouw kant op komt, doordat bedrijven
jou kunnen vinden via de ledenzoeker, zonder tussenkomst van intermediairs?

Klim dan nu in je pen en bedenk een fantastische slogan waarmee we
de ambachten tolken en vertalen op de kaart kunnen zetten! Want een slogan
verbindt en zorgt voor eenheid in de uitstraling naar buiten toe.

De winnaar kan een keuze maken tussen een dinerbon t.w.v. €150 of €150
korting op het NGTV-lidmaatschap van 2020!

Ja, ik weet een leuke slogan!
De Linguaan: vakblad voor tolken

Nieuws PZO

In de laatste nieuwsbrief van PZO lees je meer over:

  • Drie maatregelen om de arbeidsrelatie te duiden
  • Nieuw btw-nummer
  • Discussienota Commissie Borstlap
  • Stimulans pensioenopbouw
Lees de nieuwsbrief
De Linguaan: vakblad voor tolken

Reactie ASETRAD op EU Tender TRAD19

Onlangs heeft het Directorate-general for Translation (DGT) van de EU een nieuwe tender, TRAD19, aangekondigd voor de komende vier jaar.

De Spaanse vereniging voor tolken en vertalers heeft hier een reactie op geschreven.

Het is een taak voor de FIT om richting het DGT te reageren over de aanbesteding. Om meer druk op de FIT uit te oefenen, zou het NGTV zelf ook een analyse moeten uitvoeren, maar gezien de beperkte mankracht en tijd binnen bureau en bestuur, is dit niet haalbaar.

Lees de reactie van ASETRAD
De Linguaan: vakblad voor tolken

Translatio

FIT Europe heeft een nieuwe Translatio gepubliceerd. Hierin tref je wetenswaardigheden en diverse verslagen van evenementen wereldwijd.

Lees Translatio

GEZOCHT: NIEUWE BESTUURSLEDEN!

Vertolken, vertalen en samenwerken:
Kun jij luisteren en de essentie van wat er leeft vertolken?
Kun jij ideeën vertalen naar beleid?
Kun jij beleid vertalen naar plannen en concrete acties?
Kun jij goed samenwerken?

Dan ben jij misschien de juiste persoon voor het bestuur van het NGTV,
het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers. Met ruim 1100
leden is het NGTV de grootste beroepsvereniging van tolken en vertalers
in Nederland.

Lees alle informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

26 oktober 2019 - Coördinatorendag
29 november 2019 - Studiedag Nederlands i.s.m. BKTV

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden