Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 17 - 2019

MODELOVEREENKOMST LIVEWORDS

Onlangs heeft Livewords de tolken/vertalers verzocht om een modelovereenkomst te tekenen. Hierover is, net als recentelijk over de raamovereenkomst van TVcN, commotie ontstaan. Dit in verband met enkele bepalingen die het risico eenzijdig bij de tolk/vertaler leggen. Het NGTV heeft contact gezocht met Nubveto, FNV Zelfstandigen, PZO en ZZP Nederland om in dit dossier samen op te trekken. Er is half september met Livewords een overleg gepland over de modelovereenkomst. Hier zullen, naast het NGTV, ook FNV Zelfstandigen en PZO bij aanwezig zijn.

In de tweede helft van september kun je bericht verwachten over de uitkomst van dit overleg.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Papers FIT Europe

De FIT Research Task Force (RTF) heeft een discussion paper over remote interpreting gepubliceerd en de position paper over machinevertalingen geüpdatet.

Download de position paper hier.

Download discussion paper
De Linguaan: vakblad voor tolken

Verwerkersovereenkomst

In de zomer 2018 zijn diverse leden benaderd om mee te werken aan een onderzoek in het kader van de AVG.

Een stagiair van een bedrijf heeft toen onderzoek gedaan naar verwerkersovereenkomsten. De opdracht was om vervolgens te komen tot een verwerkersovereenkomst die specifiek is gericht op de praktijk van tolken en vertalers. Het onderzoek is afgerond en het bedrijf stelt de verwerkersovereenkomst nu ter beschikking aan NGTV-leden.

Naar checklist en verwerkersovereenkomst

STUDIEDAG OVER VERTALING IN HET NEDERLANDS TAALGEBIED

Antwerpen - vrijdag 29 november 2019

Winkelhaak | Lange Winkelhaakstraat 26 | 2060 Antwerpen

Georganiseerd door de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKTV),
met de steun van het NGTV en de TaalUnie.

Deze dag levert 5 PE-punten op.

Meld je snel aan!

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

Counterpoint

Counterpoint is een tweejaarlijkse uitgave van over literair vertalen, dat wordt gepubliceerd door de Europese organisatie voor literair vertalers CEATL.

Counterpoint is gratis en in zowel Engels als Frans te ontvangen.

Schrijf je gratis in
De Linguaan: vakblad voor tolken

SENSE

Op 21 september a.s. houdt SENSE haar tweejaarlijkse Professional Development Day.

Er is een leuk en gevarieerd programma met presentaties die algemeen van aard zijn en interessant ook voor mensen die niet per se in het Engels werken.

Het dagprogramma is goed voor 5,75 PE-punten.

Meer informatie

BEDENK JIJ DE WINNENDE SLOGAN?

Iedereen kent inmiddels de slogan Kijk eens wat vaker in de spiegel van de
kapper
om het kappersvak beter in de verf te zetten.

Graag willen we de beroepen tolken en vertalen ook een beter imago geven. In
eerste instantie gaan we dit doen door middel van een publiekscampagne via
social mediakanalen. Hierbij willen we een slogan gebruiken, die je zelf ook in je
e-mailhandtekening bijvoorbeeld kunt opnemen. En daarvoor hebben we
jouw hulp nodig!

Zou jij ook graag willen dat er meer werk jouw kant op komt, doordat bedrijven
jou kunnen vinden via de ledenzoeker, zonder tussenkomst van intermediairs?

Klim dan nu in je pen en bedenk een fantastische slogan waarmee we
de ambachten tolken en vertalen op de kaart kunnen zetten! Want een slogan
verbindt en zorgt voor eenheid in de uitstraling naar buiten toe.

De winnaar kan een keuze maken tussen een dinerbon t.w.v. €150 of €150
korting op het NGTV-lidmaatschap van 2020!

Ja, ik weet een leuke slogan!

EEN GEWAARSCHUWD MENS...

Als een volstrekt onbekende opdrachtgever je vraagt om geld over te maken, wees dan altijd op je hoede. Vaak hoef je de naam maar te googelen om op de scam-waarschuwingslijst van Proz.com uit te komen.

Onlangs is een collega het slachtoffer geworden van een nieuwe truc. In de aanvraag staat een website, je zoekt die op en ziet dat alles er heel goed en serieus uitziet; je gaat met de oplichter in zee maar ziet niet dat er in zijn e-mailadres net een letter anders is dan bij de website (dat bureau heeft er dan ook helemaal niets mee te maken). De oplichter verkoopt jouw vertaling (en die van andere collega’s), geeft uiteraard niet thuis als je aanmaant, is niet meer te vinden en gaat onder het volgende e-mailadres door. Pas hiervoor op!

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

25 en 26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
26 oktober 2019 - Coördinatorendag
29 november 2019 - Studiedag Nederlands i.s.m. BKTV

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden