Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 18 - 2019

TOLKEN IN DE TOEKOMST

Afgelopen week is er weer een overleg geweest bij het ministerie van V&J over de monitoring van de nieuwe systematiek waar het NGTV, PZO en een aantal tolken bij aanwezig waren. Er is gediscussieerd over de kritieke prestatie indicatoren (KPI's) waar het ministerie op gaat sturen. Kwaliteit, integriteit en gunningscriteria bleken grote onderwerpen te zijn waar we niet helemaal uit zijn gekomen. Het NGTV heeft ook aangegeven dat ook voor deze onderwerpen KPI's moeten worden opgenomen.

Daarnaast is er gesproken over een centraal punt waar de tolken zaken kunnen melden die zij in de praktijk tegenkomen. Er wordt een vervolgoverleg ingepland waar ook FNV Zelfstandigen en Nubveto voor worden uitgenodigd.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Prijsvraag slogan

We hebben een overweldigend aantal reacties ontvangen op deze prijsvraag. Omdat we recht willen doen aan jullie inzendingen hebben we besloten het keuzeproces anders te laten verlopen. De winnaar krijgt binnenkort persoonlijk bericht. De winnende slogan wordt dan ook bekend gemaakt.

Download discussion paper

RAAMOVEREENKOMST LIVEWORDS

Het NGTV heeft samen met FNV Zelfstandigen en input van PZO een overleg gehad met Livewords over de raamovereenkomst die onlangs naar alle bij Livewords aangesloten tolken is gestuurd. Het contract is helemaal doorgenomen en Livewords heeft toegezegd een aantal artikelen (vooral over het debiteurenrisico en de aansprakelijkheid) te gaan aanpassen.

Daarna krijgen FNV Zelfstandigen en het NGTV de concept-raamovereenkomst toegestuurd voor input. Het advies is om de definitieve versie van de raamovereenkomst af te wachten en de eerder toegestuurde overeenkomst niet te ondertekenen.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Ruslanddag van de Verenigde Levende Talen

Op zaterdag 21 september vindt deze dag plaats in Den Haag met interessante presentaties en workshops, waarvoor desgewenst ook PE-punten kunnen worden geregistreerd.

Meer informatie

STUDIEDAG OVER VERTALING IN HET NEDERLANDS TAALGEBIED

Antwerpen - vrijdag 29 november 2019

Winkelhaak | Lange Winkelhaakstraat 26 | 2060 Antwerpen

Georganiseerd door de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKTV),
met de steun van het NGTV en de TaalUnie.

Deze dag levert 5 PE-punten op.

Meld je snel aan!

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlands Taalgebied en is een jaarlijks terugkerend evenement dat een breed forum biedt voor belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Dit jaar wordt er op vrijdag 29 november weer een boeiend programma aangeboden.

Meer informatie

Prinsjesdag

De plannen van het kabinet zijn weer bekend gemaakt. Lees de nieuwsbrief van PZO met alle informatie over wat dit voor jou betekent als zzp'er.

Naar de nieuwsbrief
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

25 en 26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
26 oktober 2019 - Coördinatorendag
29 november 2019 - Studiedag Nederlands i.s.m. BKTV

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden