Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 19 - 2019

WINNAAR PRIJSVRAAG SLOGAN

Allereerst willen we jullie hartelijk danken voor de grote hoeveelheid ingestuurde slogans. Er is in het keuzeproces gekeken naar een aantal objectieve criteria: is de beroepsgroep herkenbaar, is de slogan inspirerend, ligt hij goed in het gehoor, is er sprake van woordspeling, positiviteit en tijdloosheid, is de slogan vertaalbaar en staat de eindgebruiker centraal.

Daarmee is dit de winnende slogan geworden:

"U kiest de taal, wij leggen de verbinding"

De winnaar heeft inmiddels persoonlijk bericht ontvangen.

De slogan zal door het reclamebureau worden opgemaakt, in combinatie met het logo en zal als downloadbaar bestand op de website worden geplaatst. Elk NGTV-lid kan dit dan gebruiken in zijn/haar eigen communicatie-uitingen richting de klant.

SPEEDDATEN MET ERVAREN VERTALERS

Op 7 september vormden Nellie Keukelaar, Linda Flebus, Astrid Amels, Lizzie Kean, Monic Lammers, Elsa Patricio de Barros, Lorraine Davidse, Susanne Bittner en Anouschka Schutte samen een groep ervaren vertalers aan wie beginnende vertalers al hun vragen mochten stellen. Dit was een groot succes. Het is de bedoeling om dit evenement in meerdere regio's op te zetten.

Ben je enthousiast en wil je meewerken in een bepaalde regio? Meld je dan aan bij Wilma Tacoma via wilma.tacoma@ngtv.nl.

NEDERLANDSTALIGE WET- EN REGELGEVING IN ENGELS EN SPAANS

Maak je regelmatig gebruik van Nederlandse wet- en regelgeving in je praktijk, maar kun je geen goede Engelse of Spaanse vertalingen daarvan vinden?

Plus Ultra bied je de Engelse en Spaanse vertalingen van de Nederlandse wetten en regelingen die relevant zijn voor de internationale financiƫle praktijk en de trust- en strafpraktijk van Nederland.

Belangrijk: je kunt vrijblijvend en gratis toegang krijgen tot de vertalingen.

Naar de website
De Linguaan: vakblad voor tolken

Nieuws en Zelfstandig 3.0

Op donderdag 10 oktober a.s. organiseert PZO Zelfstandig 3.0 met het thema Klaar voor de Toekomst. Hoe innoveer jij om je bedrijf toekomstbestendig te maken en te houden? Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarvoor alle NGTV-leden van harte zijn uitgenodigd.

Lees ook de laatste nieuwsbrief van PZO

Over Zelfstandig 3.0

RAAMOVEREENKOMST LIVEWORDS

In vervolg op het overleg over de raamovereenkomst dat het NGTV en FNV Zelfstandigen hebben gehad met Livewords, heeft deze laatste partij de overeenkomst aangepast en de conceptversie hiervan aan het NGTV en FNV Zelfstandigen voorgelegd. Het NGTV heeft vervolgens overleg gehad met PZO over de aanpassingen. Inmiddels is ook Nubveto aangehaakt in dit overleg.

De drie samenwerkende organisaties hebben nogmaals hun input geleverd op de aanpassingen en Livewords werkt nu aan de definitieve versie.

De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT 2019: Kiezen voor Nederlandse vaktaal?!

TiNT staat voor Terminologie in het Nederlands Taalgebied en is een jaarlijks terugkerend evenement dat een breed forum biedt voor belangstellenden op het gebied van de Nederlandstalige terminologie. Dit jaar wordt er op vrijdag 29 november weer een boeiend programma aangeboden.

Meer informatie

IN HET KORT

Op woensdag 30 oktober a.s. vindt de volgende bijeenkomst van de kring Arnhem/Nijmegen plaats, die in het teken staat van de energietransitie. Natuurkundige Dick Swenne geeft een presentatie.

Op de website van Kosovo Specialist Chambers worden met enige regelmaat tenders geplaatst voor vertaal-, revisie- en tolkwerkzaamheden. Je kunt je gratis inschrijven. Let op: wijzigingen worden alleen op de website gepubliceerd.

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

25 en 26 oktober 2019 - DRONGO Talenfestival
26 oktober 2019 - Coƶrdinatorendag
29 november 2019 - Studiedag Nederlands i.s.m. BKTV

Schrijf bovenstaande data alvast in je agenda, meer informatie volgt.

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden