Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 3 - 2020


De Linguaan: vakblad voor tolken

Resultaat actie registertolken

De Actiegroep Registertolken en -vertalers heeft afgelopen week een prikactie gehouden. Dit als vervolg op de actie in de week van 13-19 januari, waarin zij geen opdrachten aanvaardden voor IND, OM en politie. Tijdens de prikactie werden er geen ad-hoc opdrachten voor de genoemde diensten aangenomen. Volgens de actiegroep hebben de acties zeker gevolgen gehad voor de rechtspraak en zijn ze een succes geweest!

Op 19 februari is er van 16.30 tot 19.30 uur een debat tussen minister Grapperhaus en de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid over dit dossier. Het NGTV-bestuur is erg blij met dit resultaat en wil alle registertolken en ?vertalers een hart onder de riem steken. Diezelfde dag vindt er ook een grote actiedag plaats in Den Haag, waarvoor zoveel mogelijk registertolken en -vertalers worden opgeroepen om mee te doen. Wil je, beëdigd of niet-beëdigd, je steun uitspreken voor een betere toekomst voor de registertolk en -vertaler? Sluit je dan aan bij de actiegroep op 19 februari in Den Haag!

Ja, ik meld me aan
De Linguaan: vakblad voor tolken

PE-punten voor coördinatoren

Uit een klein onderzoekje bij het Bureau Wbtv blijkt dat coördinatoren van kringen en secties PE-punten kunnen registreren voor het coördinatorschap.

De algemene regel voor PE-punten komt neer op: 1 contactuur = 1 PE-punt.

Als je hiervan gebruik wilt maken voor het jaar 2019, stuur dan even een mail naar wilma.tacoma@ngtv.nl onder vermelding van het aantal bijeenkomsten die je in 2019 hebt georganiseerd voor de kring of sectie. Je ontvangt daarna een verklaring waaruit blijkt dat je in 2019 kring- of sectiecoördinator bent geweest en ook het aantal bijeenkomsten zal vermeld worden. Je kunt deze verklaring daarna uploaden in je persoonlijke omgeving bij het Bureau Wbtv.

Ben je in 2018 coördinator van een kring of sectie geweest en wil je dit gebruiken om PE-punten te registreren? Stuur ook dan een mail naar wilma.tacoma@ngtv.nl onder vermelding van het aantal bijeenkomsten die je in 2018 hebt georganiseerd.


De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT-congres

In december 2020 vindt er een internationaal FIT-congres plaats in Cuba. Alle informatie vind je in de bijlage.

Bijlage openen

De Linguaan: vakblad voor tolken

Peiling FIT Europe

John O'Shea, bestuurslid van FIT Europe geeft eind februari in Milaan een presentatie over de aansprakelijkheid van juridisch vertalers tijdens de ELIA Together-conferentie. Daarvoor heeft hij een korte vragenlijst opgesteld. Je kunt deze invullen tot 7 februari a.s.

Vul de vragen in

De Linguaan: vakblad voor tolken

Resultaten online ledenpeiling 2019

Tijdens de ALV van 30 november jl. zijn de resultaten van de online ledenpeiling bekend gemaakt. Via onderstaande link kun je ze inzien.

Bekijk de resultaten

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

21 maart - Speeddaten met ervaren vertalers in Het Kalhuis, Scheveningen
4 april 2020 - Algemene Ledenvergadering
20 juni 2020 - Midzomer Ledendag in Kantien, Utrecht

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden