Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 8 - 2020


De Linguaan: vakblad voor tolken

Algemene ledenvergadering

Tijdens de ALV van 4 april zal het Convenant Vertaalsector Nederland ter goedkeuring worden voorgelegd.

De concept notulen van de ALV van 30 november 2019 zijn op de website gepubliceerd.

Bericht van het bestuur:

Vooralsnog gaat de ALV gewoon door. Het bestuur beslist maandag a.s. of de datum van 4 april gehandhaafd blijft of dat er een andere datum wordt bepaald.

ALV 4 april 2020

De Linguaan: vakblad voor tolken

Almanak notariaat

In april 2020 verschijnt de nieuwe Almanak voor het notariaat (voorheen Fikkert's Jaarboek). Je kunt hierin adverteren tegen een gereduceerd tarief. Je ontvangt 25% korting op de in de bijlage genoemde kosten voor een advertentie en een vermelding op de website www.fikkerts.nl kost per specialisme € 95. Een banner op de startpagina www.almanakvoorhetnotariaat.nl kost € 750.

Het aanbod is geldig tot 30 maart. Bij interesse kun je een mailtje sturen naar Gerrit Kulsdom op gerrit@salesandservices.nl.


De Linguaan: vakblad voor tolken

Een verplichte AOV?

Een brede coalitie van partijen heeft de afgelopen maanden in de Stichting van de Arbeid hard gewerkt aan een voorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Inmiddels is er, na een intensief traject, een akkoord bereikt.

Lees meer

De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT Congress 2020

Van 1-5 december 2020 vinden in Varadero, Cuba het FIT Statutory Congress en het FIT World Congress plaats. Tijdens het congres worden prijzen uitgereikt aan mensen die speciale bijdragen hebben geleverd aan het tolk- en vertaalberoep.

Als je wilt deelnemen aan het congres, kun je een mail sturen naar fitvaradero2020@fit-ift.org. Als je je voor 31 maart aanmeldt, gelden verlaagde tarieven. Raadpleeg de informatie over het congres en de tarieven hier.

Prijzen FIT

De Linguaan: vakblad voor tolken

Kennisbank

Eind 2019 is de Kennisbank van het ELV in een nieuw jasje gestoken. Het bevat een uitgebreide hoeveelheid bronnen voor literair vertalers, zowel beginnend als ervaren en er is speciaal aandacht voor professionalisering.

Ga naar de Kennisbank

De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

4 april 2020 - Algemene Ledenvergadering
16 mei 2020 - Coördinatorenoverleg, Kargadoor, Utrecht
20 juni 2020 - Midzomerdag in Kantien, Utrecht

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden