Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 9 - 2020

BERICHT VAN HET BESTUUR

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de maatregelen van de overheid heeft het bestuur besloten om de ALV van 4 april te annuleren. Voorlopig wordt nu 2 mei 2020 aangehouden als nieuwe datum voor de ALV, ook weer in de Kargadoor. Als een live-ALV op deze datum niet door kan gaan, wordt er een online ALV georganiseerd op 2 mei.

Kringen en secties

Conform de maatregelen van de overheid wordt ook kringen en secties aangeraden om hun bijeenkomsten te annuleren. Het NGTV heeft onlangs een licentie voor webinarsoftware aangeschaft. Kringen en secties kunnen hier gebruik van maken om een bijeenkomst online aan te bieden. Neem hiervoor contact op met Maaike (communicatie@ngtv.nl).

Meer informatie

Leden wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de maatregelen van de overheid en sociale ontmoetingen uit te stellen. Verder kun je hier informatie vinden over wat je kunt doen aan de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus.

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden