Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 10 - 2020

NIEUWS PZO-peiling gevolgen zzp'ers

Dit is een speciale ledenmail waarin we je graag informeren over het coronavirus en welke acties PZO onderneemt.

Door de overheidsmaatregelen kan het zomaar zijn dat je nu of straks geen opdrachten meer hebt en thuis komt te zitten. Vorige week hebben we dan ook het kabinet opgeroepen om maatregelen te treffen. Want deze extreme omstandigheden vragen om extreme maatregelen.

Inmiddels heeft het kabinet een groot steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. Uiteraard hebben we niet stilgezeten de afgelopen week. Zo hebben we samen met andere ondernemersorganisaties het Coronaloket opgezet, hier kun je terecht met al je vragen. Heeft een lid juridisch gecheckt of jouw opdracht zomaar opgezegd mag worden en hebben we de verschillende mogelijkheden om steun op een rij gezet die al beschikbaar zijn.

Daarnaast zijn we in gesprek met betrokken ministeries en ambtenaren om alle zorgen en vragen van zelfstandigen onder de aandacht te kunnen blijven brengen. Daarom willen we je vragen om onze peiling in te vullen, zodat we een beeld krijgen van de gevolgen voor zzp’ers.

De komende dagen worden de aangekondigde maatregelen uitgewerkt door verschillende partijen. Zodra hierover meer bekend is en je daadwerkelijk aanvragen kunt doen, kun je dat teruglezen op onze website.

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar secretariaat@pzo.nl.

Belangrijk: Doordat het NGTV is aangesloten bij PZO, kunnen NGTV- leden individueel ook contact met hen opnemen.

Vul de peiling in
De Linguaan: vakblad voor tolken

Bureau Wbtv en verlenging termijn PE-registratie

Afgelopen week hebben diverse leden laten weten bezorgd te zijn over hun registratie bij het Bureau Wbtv. Doordat diverse cursussen en trainingen zijn geannuleerd, behalen zij mogelijk niet binnen de gestelde termijn het benodigde aantal PE-punten.

Er is deze week contact geweest met het Bureau Wbtv. In dat gesprek werd aangegeven dat een verlenging van de inschrijvingstermijn niet zo eenvoudig is omdat zaken wettelijk zijn vastgelegd. De medewerkers realiseren zich dat het bijschrijven van PE-punten mogelijk in gevaar komt door de huidige crisis en willen dit probleem onder de aandacht brengen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het NGTV-bestuur heeft daarop een officiële schriftelijke reactie gestuurd naar het Bureau Wbtv. De medewerkers hebben toegezegd alle reacties onder de aandacht van de minister te brengen. De medewerkers kunnen niets toezeggen, maar hopen wel dat de minister een coulanceregeling in het leven roept.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Laatste update overheid​

MKB-ondernemingen met een financiering van maximaal € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, kunnen voor maximaal 6 maanden uitstel krijgen van hun aflossingen. Dit is een gezamenlijk besluit van de ABN AMRO, Rabobank, ING, Triodos en de Volksbank.

Meer informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

Translatio

Het redactieteam van Translatio heeft weer de mogelijkheid geboden voor het insturen van een artikel. Dit kan tot 15 april 2020. Het artikel mag niet langer zijn dan 500 woorden. Eerdere edities van Translatio kun je hier bekijken.

Richtlijnen artikel

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden