Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 11 - 2020

ONLINE ALV

De geplande Algemene Ledenvergadering van 2 mei zal online plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt later deze week via een aparte nieuwsbrief.

WEBINARS IPV KRINGBIJEENKOMSTEN

Kringen en secties wordt de mogelijkheid geboden om hun kringbijeenkomsten van dit voorjaar via een webinar te houden. Het NGTV heeft een licentie op webinarsoftware waar gebruik van kan worden gemaakt. Ook voor een webinar kunnen PE-punten worden toegekend. Neem voor meer informatie contact op met Maaike van der Zwaag via communicatie@ngtv.nl.

UITBREIDING STEUNPAKKET

Het kabinet heeft de volgende regelingen bekend gemaakt: de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) en de eenmalige tegemoetkoming voor getroffen sectoren (TOGS). Lees meer om te zien of je ervoor in aanmerking komt.

TOZO
Meeste gestelde vragen TOZO
TOGS
Meest gestelde vragen TOGS

De Linguaan: vakblad voor tolken

Extra korting SDL

Er is contact geweest met SDL Trados over de korting die zij geven bij aanschaf van de software. SDL geeft nu de volgende kortingen voor NGTV-leden:

  • 45% op het nieuwe SDL Trados Studio 2019 Freelance en Freelance Plus-licenties met gratis eLearning part 1
  • 40% op de upgrades naar SDL Trados Studio 2019 Freelance of Freelance Plus
Lees meer

VERLENGING REGISTRATIE BUREAU WBTV

N.a.v. de brief, die het NGTV de afgelopen week naar het Bureau Wbtv heeft gestuurd, is er contact geweest met een medewerkster van het Bureau.

De minister heeft aangegeven dat een verlenging van de registratietermijn niet mogelijk is zonder wetswijziging. Omdat het over een tijdelijke oplossing gaat, zijn er wel mogelijkheden.

lees verder

EUROPEAN LANGUAGE INDUSTRY SURVEY

Het EUATC heeft een korte enquête samengesteld om inzicht te krijgen in de effecten van COVID-19 op de (ver)taalsector en je bedrijf. Je kunt deze tot 5 april invullen.

Vul de enquête in
De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT Europe

Gezien de coronacrisis heeft de organisatie van het 12e FIT World Congress Varadero 2020 besloten de deadlines voor het inleveren van papers te verlengen tot 31 mei 2020. Ook geldt tot die datum een early bird registratievergoeding.

Op 17 april wordt er een webinar gehouden voor alle betrokkenen in de taalsector. Verdere informatie volgt.

FIT Europe heeft ook een enquête opgesteld.

Programma Varadero 2020
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

2 mei - online Algemene Ledenvergadering
20 juni 2020 - Midzomerdag in Kantien, Utrecht

Nieuwe (online) bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden