Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

UITNODIGING ONLINE ALGEMENE LEDENVERGADERING

In verband met de Corona-crisis hebben wij de ALV van 4 april verplaatst naar 2 mei in de verwachting dat de vergadering begin mei wel live zou kunnen doorgaan. Toen bijeenkomsten tot 1 juni werden verboden, stond het bestuur voor de keuze: opnieuw uitstellen of een online ALV organiseren. Een live bijeenkomst is per definitie beter omdat je elkaar kunt ontmoeten en na afloop van de vergadering informeel kunt bijpraten. Toch geven we in deze buitengewone omstandigheden de voorkeur aan een online ALV. Onze overwegingen daarbij:

1. Het bestuur wil het jaar 2019 nu afsluiten en het mandaat van de leden krijgen voor de begroting en het activiteiten-/werkplan 2020. Uitstel tot de beperkende maatregelen zijn opgeheven zou uitstel tot na de zomer kunnen betekenen, dat is geen reƫle optie.

2. Het bestuur wil het voor de leden makkelijker maken om deel te nemen aan de ALV. Voor een online ALV hoef je niet te reizen en ben je niet de hele dag kwijt. Leden kunnen na registratie aan de ALV deelnemen via een link, waarbij zij ook kunnen stemmen. Als deze vorm goed bevalt, kan het NGTV vaker online ledenvergaderingen of -bijeenkomsten organiseren.

3. De termijn van penningmeester Willem Jan Gasille duurt tot aan de voorjaars-ALV 2020. Zonder ALV worden jaarrekening en bestuursverslag 2019 niet goedgekeurd en is er geen decharge voor penningmeester en bestuur. Ook dat is voor het bestuur een reden om de ALV niet opnieuw te verplaatsen.

Wel wordt het een ALV, waar alleen de hoogst noodzakelijke onderwerpen worden behandeld. Het Convenant Vertaalsector Nederland vraagt om een inhoudelijke bespreking en discussie voordat goedkeuring aan de orde is. Daarom is dit onderwerp van de agenda afgehaald. We denken aan een apart webinar over het convenant met daarna een buitengewone online ALV om over het convenant te stemmen.

De online ALV wordt ICT-technisch en juridisch uiteraard goed voorbereid:

ICT-technisch:

We gebruiken het programma Zoom. Dat biedt ruimte aan maximaal 100 deelnemers. Ingeval meer dan 100 leden zich registreren zullen we opschalen. Alle deelnemers zullen de Zoom applicatie moeten downloaden (gratis versie). Instructies daarover volgen.

Juridisch:

De statuten van het NGTV zeggen niets over virtuele, digitale of online vergaderingen. In de statuten staat wel dat het bestuur kan beslissen over onderwerpen waar de statuten niet in voorzien (artikel 27 lid 3).

We zijn niet de enige vereniging die vragen heeft over de mogelijkheid c.q. rechtsgeldigheid van een online ALV. Op dit moment werkt het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan een noodwet om een online ALV mogelijk te maken. Het doel van de noodwet is om de belangrijkste knelpunten op te lossen en te zorgen dat verenigingen hun werk kunnen blijven doen met het mandaat van hun leden. De noodwet gaat niet om nieuwe wetgeving voor de langere termijn. Voor de langere termijn zullen we onze statuten moeten wijzigen.

Wij vinden het jammer dat we elkaar in deze barre tijd niet persoonlijk kunnen treffen. Onze gezondheid is prioriteit nummer 1. Zelfs als de maatregelen in juni of juli (iets) worden versoepeld, dan nog beseft het bestuur dat onze leden voor een groot deel tot de risicogroep behoren. Daarom willen we onze leden niet blootstellen aan het risico van besmetting. Wij hopen dat de Midzomerdag op 20 juni wel door kan gaan en dat we elkaar daar kunnen ontmoeten. Blijf sterk en gezond - en let op elkaar!

Bestuur NGTV

Aanmelden voor de online ALV
De Linguaan: vakblad voor tolken

Extra korting SDL

In de vorige nieuwsbrief was de link naar de pagina van SDL Trados niet correct. Via onderstaande knop kom je op de juiste pagina terecht.

Ja, ik wil de korting
De Linguaan: vakblad voor tolken

Let op phishing mails van bekende organisaties!

Cybercriminelen maken gebruik van de coronavirus door phishingmails te sturen van bijvoorbeeld je bank of verzekeraar. Dit zijn nepmails waarmee ze proberen informatie te ontfutselen of malware op je computer te installeren. Klik niet op links, open geen bijlagen en vul geen gegevens in!

Overzicht recente phishingmails

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden