Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 13 - 2020

TOZO en TOGS

Het NGTV heeft samen met de Nederlandse afdeling van de internationale beroepsorganisatie van congrestolken AIIC een brief gestuurd naar minister Koolmees, staatssecretaris van Ark en alle leden van de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin werd aangedrongen om

  • de SBI-code 7430 ook op te nemen zodat tolken en vertalers in aanmerking komen voor de TOGS-regeling
  • soepeler om te gaan met de eis van 1225 uur per jaar (of 23,5 uur per week), zeker als iemand net niet aan het aantal uren komt
  • Een uitzondering te maken m.b.t. het fysieke vestigingsadres voor de beroepsgroepen tolken en vertalers

Woensdagmiddag werd bekend dat de SBI-code 7430 is opgenomen op de lijst SBI-codes. Dit is een eerste stap om financiële steun voor de tolken en vertalers te krijgen. We blijven druk uitoefenen om ook de andere genoemde eisen aangepast te krijgen.

Raadpleeg de lijst

NGTV opgenomen op website Door Dik & Dun

Het bedrijfsleven wordt op verschillende manieren geraakt door COVID-19. De uitdagingen en de oplossingen zijn voor alle branches verschillend. Door Dik & Dun is een verzamelplaats van initiatieven waarmee de branches proberen hun achterban te helpen. Zij worden daarbij gesteund door en werken samen met merken en media-exploitanten.

Voor dit doel is de website www.dded.nl opgezet waar nu ook het NGTV-logo en de link naar de NGTV- website zijn opgenomen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING - VRAGEN

De agenda is aangepast voor de online ALV.

Omdat de algemene ledenvergadering op 2 mei a.s. op een andere manier als gebruikelijk plaatsvindt, wil het bestuur er zeker van zijn dat alle vragen van leden worden beantwoord. Om de ALV soepel te laten verlopen, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om ruim voorafgaand aan de ALV vragen over de agendapunten en vergaderstukken in te sturen naar wilma.tacoma@ngtv.nl. Waar mogelijk, wordt de vraag direct beantwoord. Als dit niet mogelijk is, kun je uiterlijk tijdens de ALV een antwoord verwachten.

Programma en inschrijving

Impact coronacrisis op registertolken- en vertalers

Coronacrisis dwingt registertolken en -vertalers op zoek te gaan naar ander werk

Na enkele maanden actievoeren eerder dit jaar hebben de registertolken en -vertalers een harde klap gekregen door de coronacrisis. Dat blijkt uit een enquête onder de beroepsgroep. Lees via onderstaande link de resultaten van deze enquête in het artikel van Ani de Jong - Getcheva.

Lees het artikel

ZENDTIJD OP DE RADIO - ENTHOUSIASTE LEDEN GEVRAAGD

Het NGTV heeft de mogelijkheid van gratis radiozendtijd bij de STER gekregen. Deze mogelijkheid is aangeboden voor beroepsgroepen en branches die getroffen zijn door de coronacrisis.

Er is een bedrijf gevonden dat met het NGTV wil samenwerken om een professionele reclamespot te maken. Hiervoor is de inbreng van twee of drie tolken en/of vertalers gewenst

We zijn dus op zoek naar jou! Meld je voor woensdag 15 april aan bij wilma.tacoma@ngtv.nl.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Onderzoek EURO-EXPERT

EURO-EXPERT onderzoekt hoe rechters, advocaten en andere specialisten culturele kennis inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kan van belang zijn bij het begrijpen van de motieven van mensen tijdens de behandeling van zaken. Er is een speciaal verzoek gekomen of zoveel mogelijk Nederlanders in deze beroepsgroepen de enquête willen invullen.

Ik vul de enquête in
De Linguaan: vakblad voor tolken

Coronanieuws van PZO

Lees via onderstaande link het laatste nieuws van PZO.

Naar de nieuwsbrief
De Linguaan: vakblad voor tolken

Expertisecentrum Literair Vertalen

Dit najaar organiseert het ELV verschillende onlinecursussen literair vertalen, waaronder een cursus Nederlands-Pools en een cursus non-fictie vertalen Nederlands-Engels.

De Filter Vertaalprijs 2020 wordt op 23 april bekend gemaakt op het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Filter. Om klokslag 20.20 uur leest de jury haar rapport over de vijf genomineerden voor, waarna de winnaar onthuld wordt.

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden