Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 14 - 2020

De Linguaan: vakblad voor tolken

Coronacalculator

Er zijn leden die hebben aangegeven dat er betaald moet worden voor de aanvraag voor financiële steun. Let op, want dit is niet correct!

Het is bekend dat er bedrijven zijn opgestaan die proberen geld te verdienen aan het doen van een aanvraag. Ga niet verder als je hiermee te maken krijgt!

Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de overheidsmaatregelen? Vul dan de coronacalculator in. Deze calculator leidt direct naar de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen in de gemeente waar je woont.

Naar de coronacalculator

Radiocommercial tolken en vertalers

Het NGTV maakt gebruik van het aanbod van de STER voor gratis zendtijd voor brancheorganisaties. Er is een radiocommercial gemaakt. Deze wordt ingezet op de kanalen en platformen van de NPO, waaronder NPO 1, 2 en/of 3, de radiozenders NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en/of 5 en zal vanaf 1 mei worden uitgezonden. Het NGTV zal de commercial op de website en via social media delen. Voel je vrij om deze commercial ook via je eigen kanalen te delen.

Beluister de commercial

ALGEMENE LEDENVERGADERING - VRAGEN

De agenda is aangepast voor de online ALV.

Omdat de algemene ledenvergadering op 2 mei a.s. op een andere manier als gebruikelijk plaatsvindt, wil het bestuur er zeker van zijn dat alle vragen van leden worden beantwoord. Om de ALV soepel te laten verlopen, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om ruim voorafgaand aan de ALV vragen over de agendapunten en vergaderstukken in te sturen naar wilma.tacoma@ngtv.nl. Waar mogelijk, wordt de vraag direct beantwoord. Als dit niet mogelijk is, kun je uiterlijk tijdens de ALV een antwoord verwachten.

Wegens de bijzondere omstandigheden en het niet kunnen garanderen van de betrouwbaarheid van de stemmen als een lid één of twee machtigingen heeft, is er deze keer geen mogelijkheid om een volmacht af te geven.

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

Advies parlementair advocaat

Het advies van de parlementair advocaat is gepubliceerd. Je kunt het volledige rapport via onderstaande link lezen.

Lees het rapport

LERAAR VAN BUITEN

Op 19 mei van 16.00-17.00 uur faciliteert het NGTV een online voorlichtingsbijeenkomst die wordt georganiseerd voor tolken en vertalers die, naast hun werk als tolk of vertaler, ruimte kunnen of willen maken voor een aanvullende carrière in het onderwijs. Het gaat om docenten voor de talen waar een tekort in is of waar een tekort in dreigt te ontstaan: Engels, Duits, Nederlands en Frans.

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen.

Programma
De Linguaan: vakblad voor tolken

Herhaling enquête FIT-Europe

Onlangs heeft de FIT een enquête gehouden om te onderzoeken wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de beroepsgroep. Op vrijdag 17 april zijn de resultaten gedeeld in een webinar. Hieruit bleek dat ruim 90% van de respondenten in meer of mindere mate gevolgen ondervindt.

Om te onderzoeken of er inmiddels verbetering in deze situatie is gekomen, voert de FIT de enquête nogmaals uit. Het verzoek aan alle leden is om de enquête nogmaals te willen invullen.

Vul de enquête in
De Linguaan: vakblad voor tolken

DRONGO Talenfestival

Dit jaar vindt het DRONGO Talenfestival plaats op 2 en 3 oktober in het Erasmusgebouw in Nijmegen. Via de website kun je programmavoorstellen indienen met betrekking tot taal en lezen.

Meer informatie

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden