Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 15 - 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING - VRAGEN

Omdat de algemene ledenvergadering op 2 mei a.s. op een andere manier als gebruikelijk plaatsvindt, wil het bestuur er zeker van zijn dat alle vragen van leden worden beantwoord. Om de ALV soepel te laten verlopen, kunnen vragen over de agendapunten en vergaderstukken voorafgaand aan de ALV wordengestuurd naar wilma.tacoma@ngtv.nl. Waar mogelijk, wordt de vraag direct beantwoord. Als dit niet mogelijk is, kun je uiterlijk tijdens de ALV een antwoord verwachten.

Wegens de bijzondere omstandigheden en het niet kunnen garanderen van de betrouwbaarheid van de stemmen als een lid een machtiging heeft, is er deze keer geen mogelijkheid om een volmacht af te geven.

Geef je op via onderstaande link voor donderdag 30 april om 11.00!

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

WEBINARS OVER CORONA EN TERMINOLOGIE

Kwaliteit van zorg kan niet zonder correcte eenduidige vaktaal. Slordigheid leidt tot misverstanden en inconsistentie maakt medische informatie lastig te vinden en uit te wisselen.

Er zijn twee deskundigen bereid gevonden om webinars over corona en alle terminologie over het virus te verzorgen.

Het NGTV streeft ernaar om deze webinars in de tweede helft van mei in te organiseren. Het eerste webinar wordt verzorgd door een arts die werkzaam is op de IC. Het tweede webinar een week later wordt verzorgd door een medisch terminoloog.

Binnenkort volgt meer informatie!

Versoepeling urencriterium

Het kabinet is met een belangrijk fiscaal pakket gekomen. Het urencriterium wordt voor 2020 versoepeld. Er zal van worden uitgegaan dat van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 ten minste 24 uur aan de onderneming wordt besteed, ook als die uren niet daadwerkelijk zijn besteed.

Gratis webinars

PZO organiseert met grote regelmaat gratis webinars over diverse onderwerpen. Omdat het NGTV is aangesloten bij PZO, kunnen NGTV-leden gratis deelnemen aan deze webinars.

Agenda webinars PZO
De Linguaan: vakblad voor tolken

FIT World Congress Cuba

Gezien de coronacrisis en de wereldwijde impact ervan heeft het bestuur van FIT besloten om het XXII Fit World Congress, dat gepland stond van 3-5 december 2020 in Cuba, een heel jaar uit te stellen. De nieuwe data zullen volgende maand worden aangekondigd. Meer informatie volgt later.

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden