Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 16 - 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 2 mei is er online een ALV gehouden. Zo'n eerste keer is altijd spannend, maar het was een hele goede ALV met een fijne sfeer. Ondanks de beperkingen van een online situatie konden we goed met elkaar van gedachten wisselen. Er waren ongeveer 65 deelnemers en de reacties na afloop van de ALV waren erg positief, mede omdat leden die in het buitenland wonen ook deel konden nemen.

Het punt Convenant stond op de agenda voor de fysieke ALV van 4 april. Dit agendapunt was voor de online ALV van 2 mei van de agenda gehaald omdat hier breder met leden over gesproken moet worden voordat dit stuk ter stemming kan worden voorgelegd. Er is daarom besloten om eerst op 10 juli inhoudelijke informatie te verstrekken via een webinar. Op 17 juli volgt dan (online) een buitengewone ALV waarbij gestemd wordt over het Convenant.

Noteer deze data alvast in je agenda!

De Linguaan: vakblad voor tolken

WEBINARS OVER CORONA EN TERMINOLOGIE

Er zijn twee deskundigen bereid gevonden om webinars te verzorgen over corona en alle terminologie rondom het virus.

Omdat de terminologie rondom corona in alle domeinen in de samenleving wordt gebruikt, zijn deze webinars voor ALLE leden en niet-leden interessant! Daarnaast leveren de webinars PE-punten op!

Op 18 mei vindt het eerste webinar plaats dat wordt verzorgd door Annemarie Wuister. Zij is momenteel werkzaam als IC-arts. Het tweede webinar op 25 mei wordt verzorgd door Arnoud van den Eerenbeemd. Hij is werkzaam als medisch terminoloog.

Lees alle informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

Midzomerdag

Door de coronacrisis is besloten dat de Midzomerledendag dit jaar niet in fysieke vorm doorgaat. Dit is o.a. een gevolg van het feit dat de locatie (nog) niet voor een grote groep mensen geopend is.

Het geplande programma zou evenals in 2019 over twee onderdelen verdeeld zijn: een uitgebreid programma over Samenwerking vanuit diverse invalshoeken en Omgaan met stress.

Deze twee programma's worden nu omgevormd tot webinars die in de maand juni op alle maandagen (behalve 1 juni) worden gegeven.

Alle webinars leveren PE-punten op!

De Linguaan: vakblad voor tolken

Linguaan

Uiteraard heeft de huidige coronacrisis ook invloed op jullie werk als tolk en/of vertaler. Waar loop je tegenaan en heb je creatieve manieren gevonden om hiermee om te gaan? Voor de komende editie van de Linguaan zijn we nog op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen of anderen willen inspireren! Heb je ieen verhaal? Stuur het dan naar Maaike van der Zwaag via redactie@ngtv.nl.

RADIOCOMMERCIAL TOLKEN EN VERTALERS

Het NGTV maakt gebruik van het aanbod van de STER voor gratis zendtijd voor brancheorganisaties. Er is een radiocommercial gemaakt. Deze wordt ingezet op de kanalen en platformen van de NPO, waaronder NPO 1, 2 en/of 3, de radiozenders NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en/of 5 en wordt vanaf 1 mei uitgezonden. Het NGTV heeft de commercial op de website en via social media gedeeld. Voel je vrij om deze commercial ook via je eigen kanalen te delen.

Naar de commercial

Online conferentie

De conferentie in Maastricht gaat helaas niet door i.v.m. Covid-19, maar er is toch besloten om door te gaan met een online conferentie. Deze vindt plaats in de middagen van 3, 4 en 5 juni.

De workshops voorafgaand aan de conferentie vinden nu plaats op verschillende data in mei. Ook online.

Het bijwonen van de conferentie levert 10,5 PE-punten op en de workshops 3 PE-punten.

De prijs is ? 75 voor niet-leden van SENSE en ? 60 voor leden.

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

PZO

Het blijkt dat bemiddelingsbureaus en tussenpersonen tegen betaling ondersteuning aanbieden bij het invullen van de Tozo-formulieren. Ga hier niet in mee! De aanvraag is eenvoudig en anders kun je hulp vragen bij de gemeente.

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden