Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 17- 2020

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het punt Convenant stond op de agenda voor de fysieke ALV van 4 april. Dit agendapunt was voor de online ALV van 2 mei van de agenda gehaald omdat hier breder met leden over gesproken moet worden voordat dit stuk ter stemming kan worden voorgelegd. Er is daarom besloten om eerst op 13 juli inhoudelijke informatie te verstrekken via een webinar. De in de vorige nieuwsbrief genoemde datum 10 juli is dus niet correct! Op 17 juli volgt dan (online) een buitengewone ALV waarbij gestemd wordt over het Convenant.

Noteer deze data alvast in je agenda!

WEBINARS OVER CORONA EN TERMINOLOGIE

Op 18 mei a.s. vindt het eerste webinar plaats dat wordt verzorgd door Annemarie Wuister. Zij is momenteel werkzaam als IC-arts. Het tweede webinar op 25 mei wordt verzorgd door Arnoud van den Eerenbeemd. Hij is werkzaam als medisch terminoloog.

Omdat de terminologie rondom corona in alle domeinen in de samenleving wordt gebruikt, zijn deze webinars voor ALLE leden en niet-leden interessant! Daarnaast leveren de webinars PE-punten op!

Aanmelden kan nog tot 17 mei a.s.

Programma en inschrijving

WEBINARS OVER STRESS

Heeft stress meer invloed op jou, als tolk/vertaler én als mens, dan je zou willen? Heb jij, vanuit een praktische invalshoek, behoefte om dát te leren wat je fitter en gezonder maakt?

Op 29 juni en 6 juli a.s. kun je twee webinars volgen over stress. Elk webinar levert 1,5 PE-punt op!

Programma en inschrijving

WEBINARS OVER SAMENWERKING

Sommige (grotere) organisaties gunnen opdrachten niet aan zelfstandige ZZP?ers, maar kiezen liever voor een (samenwerkings-)organisatie met meerdere personen. Begrijpelijk, de continuïteit en kwaliteit zijn vaak bij grote organisaties beter geborgd. Om dus grotere klanten binnen te kunnen halen, kun je overwegen om samen te gaan werken. Maar hoe pak je dat aan?

Jef van Wingerden geeft 3 interactieve webinars over samenwerking op 8, 15 en 22 juni. Ze zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen, interactief en praktisch.

Geef je snel op!

Programma en inschrijving
De Linguaan: vakblad voor tolken

Linguaan

Uiteraard heeft de huidige coronacrisis ook invloed op jullie werk als tolk en/of vertaler. Waar loop je tegenaan en heb je creatieve manieren gevonden om hiermee om te gaan? Voor de komende editie van de Linguaan zijn we nog op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen of anderen willen inspireren! Heb je ieen verhaal? Stuur het dan naar Maaike van der Zwaag via redactie@ngtv.nl.

RADIOCOMMERCIAL TOLKEN EN VERTALERS

Het NGTV maakt gebruik van het aanbod van de STER voor gratis zendtijd voor brancheorganisaties. Er is een radiocommercial gemaakt. Deze wordt ingezet op de kanalen en platformen van de NPO, waaronder NPO 1, 2 en/of 3, de radiozenders NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en/of 5 en wordt vanaf 1 mei uitgezonden. Het NGTV heeft de commercial op de website en via social media gedeeld. Voel je vrij om deze commercial ook via je eigen kanalen te delen.

Naar de commercial

Online conferentie

De conferentie in Maastricht gaat helaas niet door i.v.m. Covid-19, maar er is toch besloten om door te gaan met een online conferentie. Deze vindt plaats in de middagen van 3, 4 en 5 juni.

De workshops voorafgaand aan de conferentie vinden nu plaats op verschillende data in mei. Ook online.

Het bijwonen van de conferentie levert 10,5 PE-punten op en de workshops 3 PE-punten.

De prijs is € 75 voor niet-leden van SENSE en € 60 voor leden.

Programma en inschrijving

PZO - Fiets van de zaak

Iedereen kent de auto van de zaak, maar de fiets van de zaak wordt steeds populairder. Helemaal nu er allerlei snelle fietsen zijn, zoals de elektrische fiets of pedelec. Zo kom je als zzp?er gezond en filevrij op je werk. Los van de aankoop van de fiets zijn er ook fiscaal een aantal voordelen en mogelijkheden.

Lees verder over alle voordelen

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden