Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 24 - 2020

UITNODIGING BUITENGEWONE ALV op 17 JULI 2020

Op 17 juli a.s. wordt een buitengewone ALV gehouden. Ter voorbereiding hierop wordt er op 13 juli a.s. een webinar gehouden, waarin het Convenant voor de vertaalsector wordt toegelicht. Hierover zal in de buitengewone ALV een besluit genomen worden.

Praktische zaken

Log in op de website voor de agenda van de buitengewone ALV en de vergaderstukken.

De ALV vindt plaats via Zoom, meld je daarom aan via deze link. Je ontvangt dan kort voor de vergadering een link om deel te nemen aan de vergadering.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Monitoring uitvoering regelgeving Tolken in de Toekomst

Op 30 juni is in het Staatsblad het besluit gepubliceerd, dat uitvoering geeft aan de maatregelen van het project Tolken in de Toekomst. Dit besluit heeft ingrijpende gevolgen voor beëdigde tolken en vertalers die voor de overheid werken (rechtbanken, politie, justitie, IND, OM). Het gaat over de instelling van minimumtarieven, opname van zowel C1- en B2-tolken in hetzelfde register en de verplichte aanbesteding van overheidsopdrachten via intermediairs. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de monitoring van de uitvoering van de nieuwe regelgeving bij beroepsorganisaties neergelegd.

Het NGTV-bestuur betreurt deze definitieve besluitvorming. Het is nu echter buitengewoon belangrijk dat er slimme, efficiënte en gebruikersvriendelijke monitoring tot stand komt, waarbij de beroepsorganisaties zich verenigen. Nog vóór de zomervakantie neemt het NGTV het initiatief om met de Kerngroep Orde Register t/v, PZO, FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland en Nubveto te kijken hoe we samen deze monitoring slim en outputgericht kunnen optuigen met het oog op goede kwantitatieve en kwalitatieve informatie voor de overheid. Daarbij zullen we ook nagaan of (en hoe) we intermediairs bij de monitoring kunnen betrekken.

Ledenkorting Boekhoudpakketten

Als zelfstandig ondernemer is het nu eenmaal verplicht om een administratie en boekhouding bij te houden, maar dat betekent niet dat je het ook leuk vindt. Om deze taken enigszins te verlichten, heeft PZO samenwerking gezocht met partners die online boekhoudpakketten aanbieden en een Zeker-OnLine Keurmerk hebben. Dat betekent dat de boekhoudpakketten betrouwbaar en veilig zijn en continuïteit bieden. NGTV-leden krijgen via PZO korting op de volgende boekhoudpakketten: Asperion, Informer en Tellow.

lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

06/07/20 Webinar over stress deel ll

13/07/20 Webinar over Convenant

17/07/20 Buitengewone ALV

Nieuwe online bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden