Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 25 - 2020

UITNODIGING BUITENGEWONE ALV op 17 JULI 2020

Op 17 juli a.s. wordt een buitengewone ALV gehouden. Ter voorbereiding hierop is er op 13 juli een webinar gehouden, waarin het Convenant voor de vertaalsector wordt toegelicht. Hierover zal in de buitengewone ALV een besluit genomen worden. Q&A en meer informatie vind je hier. Ook kun je via deze link het webinar nog eens beluisteren.

Praktische zaken

Log in op de website voor de agenda van de buitengewone ALV en de vergaderstukken.

De ALV vindt plaats via Zoom, meld je daarom aan via deze link. Je ontvangt dan kort voor de vergadering een link om deel te nemen aan de vergadering.

PENSIOENAKKOORD EN VERPLICHTE AOV

De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is onderdeel van het Pensioenakkoord. In maart is er een uitgewerkt voorstel aan minister Koolmees overhandigd voor zo?n verplichte AOV voor zzp’ers die geen AOV hebben. De uitvoering van deze verplichte verzekering zal worden uitbesteed aan het UWV en de inning van het premiebedrag loopt via de Belastingdienst. Deze verzekering kent een acceptatieplicht en het maximum te verzekeren bedrag bedraagt € 30.000 per jaar. Op 3 juli 2020 verscheen een artikel in het Financieel Dagblad, waarin wordt aangegeven dat zowel de Belastingdienst als het UWV grote problemen voorzien in de uitvoering van de voorgestelde verplichte AOV voor zzp’ers, met name door de afbakening van het begrip zzp’er. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd.

Het NGTV heeft Schouten Zekerheid bereid gevonden om tegen een gereduceerd tarief een AOV voor tolken en vertalers aan te bieden. Hierbij geldt echter geen acceptatieplicht, zodat de premie afhankelijk zal zijn van onder andere het gewenste te verzekeren bedrag, leeftijd en gezondheid. Leden die geen verplichte AOV via de overheid willen afwachten, kunnen zelf een AOV regelen via Schouten. Neem daarvoor contact op met dit bedrijf voor een aanbod voor een op maat gemaakte AOV.

TOLKEN IN DE TOEKOMST

Zoals in de laatste nieuwsbrief al is aangegeven, is tot ieders (onaangename) verrassing het bericht over de definitieve aangepaste wet voor beëdigde tolken en vertalers in de Staatscourant verschenen. Het NGTV heeft hierover direct een reactie naar het ministerie gestuurd. Daarnaast is gevraagd hoe de monitoring vorm wordt gegeven, wie in de toekomst het aanspraakpunt bij het ministerie is en op welke termijn de eerste evaluatie plaatsvindt. Daarnaast heeft het NGTV een reactie gestuurd naar de andere partijen (Nubveto, FNV Zelfstandigen, ZZP Nederland en PZO). Vanuit het ministerie is er nu een uitnodiging om na de vakantie door te praten over de monitoring. Met de andere partijen is afgesproken dat er direct na de vakantieperiode een apart overleg komt om de monitoring gezamenlijk vorm te geven en wat een effectieve strategie kan zijn om de positie van de tolken en vertalers te verbeteren.

Ledenkorting Boekhoudpakketten

Als zelfstandig ondernemer is het nu eenmaal verplicht om een administratie en boekhouding bij te houden, maar dat betekent niet dat je het ook leuk vindt. Om deze taken enigszins te verlichten, heeft PZO samenwerking gezocht met partners die online boekhoudpakketten aanbieden en een Zeker-OnLine Keurmerk hebben. Dat betekent dat de boekhoudpakketten betrouwbaar en veilig zijn en continuïteit bieden. NGTV-leden krijgen via PZO korting op de volgende boekhoudpakketten: Asperion, Informer en Tellow.

lees verder
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA


17/07/20
Buitengewone ALV

Nieuwe online bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden