Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Nieuwsbrief 29 - 2020

ACOLAD en GENERAL TERMS & CONDITIONS

Acolad, het moederbedrijf van Livewords, heeft onlangs algemene voorwaarden voorgelegd aan vertalers. Voor veel vertalers leverde vooral de tekst in de Annex een probleem op, waardoor zij het document niet hebben willen ondertekenen. Daarin werd gesteld dat het vertaalbureau en de vertaler beiden verwerkingsverantwoordelijk zijn. Dat levert voor zowel de vertalers als de vertaalbureaus onwenselijke situaties op. Omdat Livewords in 2019 een raamovereenkomst aan de bij hen aangesloten vertalers heeft voorgelegd ter ondertekening, heeft het NGTV eerst contact opgenomen met Livewords. Zij laten het volgende weten:

"Wij zijn inderdaad op de hoogte van het document dat Acolad naar vertalers heeft gestuurd. Dit heeft helaas voor verwarring gezorgd. Wij hebben Acolad laten weten dat bij ons aangesloten vertalers een modelovereenkomst hebben getekend en om die reden het document van Acolad niet hoeven te ondertekenen. Vertalers worden hierom niet meer benaderd."

DISCUSSIEBIJEENKOMST CONVENANT

Op 10 oktober a.s. vindt de discussiebijeenkomst plaats! Hoewel een fysieke bijeenkomst de voorkeur heeft, is dat met het huidige, oplopende aantal coronabesmettingen en wegens de overheidsregels niet verantwoord. Daarom zal er een hybride bijeenkomst zijn, waarbij de bestuursleden en werkgroepleden fysiek op een locatie aanwezig zijn en de leden allemaal via Zoom mee kunnen praten. Tijdens deze bijeenkomst willen we graag met alle leden in gesprek. Na een inleiding praten we in aparte groepjes (break-out rooms in Zoom) verder over de verschillende hoofdstukken van het convenant.

Je kunt je via de link aanmelden. Lees de opmerkingen en aanbevelingen dus door en geef bij het aanmelden voor deze bijeenkomst dan aan welk(e) hoofdstuk(ken) jou vooral interesseren. Er wordt dan voor gezorgd dat je over dit onderwerp mee kunt praten.

We gaan op 10 oktober nog niet stemmen over het convenant. Leden ontvangen nog nader bericht over de stemming. We hopen op een interessante bijeenkomst en zien jullie graag de 10e. Schrijf je snel in!

Meer informatie en inschrijven
De Linguaan: vakblad voor tolken

International Translation Day

We stipten deze dag op social media al even aan: op 30 september was het International Translation Day. Sinds 1953 worden op deze sterfdag van St. Hiëronymus vertalers elk jaar in het zonnetje gezet. Het thema dit jaar was Finding the words for a world in crisis.

De Linguaan: vakblad voor tolken

TiNT-dag

De Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie (NL-Term) organiseert een online symposium (TiNT-dag), waar je gratis aan kunt deelnemen. Zowel dit als volgend jaar staat TiNT in het teken van de humanist Simon Stevin, terminoloog avant la lettre.

Het online symposium vindt plaats op 23 oktober 2020. De bijlage bevat het programma en een aanmeldlink. Wie zich aanmeldt, krijgt ook een link naar een kleine enquête over COVID-terminologie. Door die in te vullen, draag je wezenlijk bij aan een belangrijk onderdeel van het programma. Want bij TiNT is de deelnemer ook een actieve speler!

Meer informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

Vertaalpleidooi nu ook in het Engels

De publicatie verTALEN voor de toekomst. Een nieuw vertaalpleidooi (2019) is nu ook in Engelse vertaling beschikbaar. Download het pleidooi via onderstaande link.

Downloaden

Zelfstandig 3.0

Zelfstandig 3.0 wordt dit jaar volledig online georganiseerd, zodat zelfstandigen met elkaar in contact te komen, inspiratie op kunnen doen en elkaar en zichzelf verder kunnen brengen. Het overkoepelend thema is Samen zijn we de verandering.

Meer informatie en inschrijven
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

28 november 2020 - Algemene Ledenvergadering

Nieuwe online bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden