Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Uitnodiging Bijzondere en Algemene Ledenvergadering 10 april 2021

Op zaterdag 10 april a.s. worden er twee online ledenvergaderingen gehouden. De eerste is de normale jaarvergadering en tevens Bijzondere Ledenvergadering, omdat in deze vergadering een statutenwijziging aan de orde zal komen. Deze vergadering begint om 10:00 uur.

Indien en voor zover na vaststelling van het quorum blijkt dat niet aan art. 25 van de Statuten wordt voldaan, wordt deze vergadering door de voorzitter beëindigd en wordt overeenkomstig de Statuten de tweede Bijzondere en Algemene Ledenvergadering geopend met vaststelling van het quorum.

Aanmelden

Meld je aan via deze link. Je ontvangt dan voor de vergadering een link om je te registreren voordat je aan de vergadering kunt deelnemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 8 april om 12.00 uur!

Agenda en Vergaderstukken

Log in op de website voor de agenda's van de Bijzondere en Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderstukken.

Volmacht

Leden kunnen zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Omdat er enkele discussiepunten zijn, is het niet mogelijk voorafgaand aan de Bijzondere en Algemene Ledenvergaderingen via e-mail te stemmen. De volmachten moeten uiterlijk woensdag 7 april bij het secretariaat zijn ontvangen via ngtv@ngtv.nl.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Nieuwe tolkensectie

De afgelopen tijd is er door een kleine groep tolken hard gebrainstormd over het opzetten/herstarten van een algemene Tolkensectie binnen het NGTV. Deze wens bestond al langer, en nu er binnen het vak zoveel verandert en zoveel met elkaar te delen is, besloten we om de stap maar gewoon te zetten. Interesse? Geef je op voor de eerste online bijeenkomst op 25 maart a.s.

WEBINAR: VIA DE LEDENZOEKER JE VINDBAARHEID VERBETEREN

Of je regelmatig benaderd wordt voor een tolk- of vertaalklus hangt onder meer af van hoe jij jezelf in de markt profileert. Een mooie kans wordt al geboden via de NGTV-ledenzoeker en de NGTV-persoonlijke pagina, waar je als NGTV-lid jouw vindbaarheid op basis van specifieke vaardigheden kan optimaliseren. Samen lopen we in een half uur tot drie kwartier stap voor stap door de onderdelen heen, bekijken we de profileringsvereisten en besteden we aandacht aan de 'Persoonlijke Pagina', de eigen mini-website in de NGTV-omgeving. Doe je mee?

Meer informatie en inschrijving

NIEUW COÖRDINATORENOVERLEG GEPLAND!

Het volgende online coördinatorenoverleg staat gepland op zaterdagmorgen 8 mei van 10.00 uur tot max 12.00 uur.

Noteer de datum alvast in je agenda zodat je er bij kunt zijn om inspiratie op te doen en collega's te ontmoeten.

Je ontvangt ongeveer half april een definitieve uitnodiging met de agenda per mail. Als je nu al weet dat je er bij kunt zijn, kun je dit alvast laten weten aan Wilma via wilma.tacoma@ngtv.nl

De Linguaan: vakblad voor tolken

Verlenging registratie Bureau Wbtv

Begin op tijd met het verlengen van je registratie bij het Bureau WBTV om een mogelijk tekort aan PE-punten op te kunnen vangen! Meer informatie is te vinden via onderstaande link.

Meer informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

Film en ondertiteling

Heb je het online gesprek over film en ondertiteling op 23 februari, georganiseerd door het DG Vertaling van de Europese Commissie, EUNIC NL en de OBA, gemist? Je kunt het terugkijken via onderstaande link!

Terugkijken

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden