Klik hier om deze nieuwsbrief online te bekijken

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 10 april 2021

Op zaterdag 10 april a.s. wordt er een online ledenvergadering gehouden. Deze vergadering begint om 10:00 uur.

Aanmelden

Meld je aan via deze link. Je ontvangt dan voor de vergadering een link om je te registreren voordat je aan de vergadering kunt deelnemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 8 april om 12.00 uur!

Agenda en Vergaderstukken

Log in op de website voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderstukken.

Volmacht

Leden kunnen zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Omdat er enkele discussiepunten zijn, is het niet mogelijk voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering via e-mail te stemmen. De volmachten moeten uiterlijk woensdag 7 april bij het secretariaat zijn ontvangen via ngtv@ngtv.nl.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Bijeenkomst met Irma Sluis

Feestelijke bijdrage van Irma aan het NGTV-jubileum!

Irma Sluis, bekend van de grote persconferenties rond de coronacrisis, geeft op 18 mei a.s. vroeg in de middag een inkijkje in haar werkzaamheden. Meer informatie volgt, maar noteer deze datum alvast in je agenda.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Nieuwe tolkensectie

Op 25 maart jl. is er een eerste verkennende bijeenkomst geweest voor een nieuw op te richten tolkensectie. De opkomst was groot en er zijn veel ideeën uitgewisseld. Gezien het succes krijgt dit in de toekomst zeker een vervolg.

De Linguaan: vakblad voor tolken

Symposium Taal in ontwikkeling

Na ruim een jaar zonder live congressen en dergelijke is de VZV er dit jaar als de kippen bij om dingen te gaan plannen...

Op vrijdag 5 november organiseren we ons symposium Taal in ontwikkeling - Vertalen in een veranderende wereld. Desnoods online, maar hopelijk in het echt!

Reserveer deze datum alvast in je agenda!

De Linguaan: vakblad voor tolken

Vacature kwaliteitsinstituut WBTV

De Raad voor Rechtsbijstand (de Raad) is door de minister van Justitie en Veiligheid aangesteld om de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) uit te voeren. Ter ondersteuning van de uitvoeringspraktijk is het Kwaliteitsinstituut Wbtv ingesteld. De Raad is op zoek naar twee leden (tolken/vertalers) voor dit Kwaliteitsinstituut.

Meer informatie

NIEUW COÖRDINATORENOVERLEG GEPLAND!

Het volgende online coördinatorenoverleg staat gepland op zaterdagmorgen 8 mei van 10.00 uur tot max 12.00 uur.

Noteer de datum alvast in je agenda zodat je er bij kunt zijn om inspiratie op te doen en collega's te ontmoeten.

Je ontvangt ongeveer half april een definitieve uitnodiging met de agenda per mail. Als je nu al weet dat je er bij kunt zijn, kun je dit alvast laten weten aan Wilma via wilma.tacoma@ngtv.nl

Nieuw bij PZO: juridisch abonnement

Met een juridisch abonnement bij PZO krijg je gratis advies bij juridische vragen op het gebied van arbeidsrecht, AVG, bestuursrecht en contractenrecht.

In de praktijk betekent dat onder meer:

  • een check op je algemene voorwaarden
  • een beoordeling van contracten, zoals een opdrachtovereenkomst, een huurcontract of een verwerkersovereenkomst
  • een beoordeling van een aansprakelijkstelling of een conflict.

Collectieve leden die zijn aangesloten via het NGTV kunnen een juridisch abonnement voor € 50 excl. btw per jaar afsluiten bij PZO.

Meer informatie
De Linguaan: vakblad voor tolken

AGENDA

Nieuwe bijeenkomst of een update van een bijeenkomst van een kring of sectie? Meld dit via communicatie@ngtv.nl.

AGENDA

© NGTV 2018 | www.ngtv.nl | Afmelden