Kort geding marktpositie tolken en vertalers

"In deze tijden van economische achteruitgang hebben meer en meer zelfstandigen moeite om het hoofd boven water te houden. Mogelijk zullen velen van hen daardoor in de verleiding komen om opdrachtgevers te vriend te houden door tarieven te verlagen of akkoord te gaan met voorwaarden die op zijn zachtst gezegd niet in hun eigen voordeel zijn. Hoe begrijpelijk dergelijke stappen ook zijn om op de korte termijn brood op de plank te krijgen, op de lange termijn leiden ze tot een ronduit onaantrekkelijke marktsituatie waarin kwaliteit en plezier in het werk in het geding komen.

Het was dan ook zonder meer hoopgevend dat het NGTV een zaak tegen de Staat der Nederlanden had aangespannen in een poging om de marktpositie van zelfstandige tolken en vertalers te versterken. Om die reden was het natuurlijk zeer teleurstellend dat de rechter de zaak niet-ontvankelijk verklaarde. Dit had tot gevolg dat de inhoudelijke behandeling van de klachten achterwege bleef, zodat nog altijd onduidelijkheid bestaat over de vraag of de aanbestedingspraktijken van de staat rechtmatig zijn.

Maar zou dit voor tolken en vertalers reden moeten zijn om het hoofd te laten hangen en de handdoek in de ring te werpen? Nee, integendeel zelfs. Hoe sterk tolken en vertalers misschien ook geneigd zullen zijn om uit wanhoop dan toch maar lagere tarieven te aanvaarden of zich neer te leggen bij onaantrekkelijke, ja zelfs onrechtmatige contractvoorwaarden van opdrachtgevers, het zou het beste zijn als zij juist de rug recht houden en eensgezind voor hun eigen belangen opkomen zonder te verwachten dat anderen dat wel voor hen zullen doen. Want zoals Louis Couperus al zei: “Een macht die eensgezind is, vermag alles tegenover een meerderheid die het niet is.” De stille kracht, dat zijn de tolken en vertalers zelf!"

(Marnix Peters, NGTV-lid en redacteur van de Linguaan, in zijn voorwoord in de Linguaan nummer 1 van 2013.)

Lees hier de brandbrief van het NGTV aan het ministerie van Justitie over het aanbestedingsbeleid.