Algemene ledenvergadering

Op zaterdag 26 november a.s. wordt er weer een online ledenvergadering gehouden. De inloop voor deze vergadering begint om 09.30 uur en we starten om 10:00 uur.

Aanmelden
Meld je aan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt dan voorafgaand aan de vergadering een link om je te registreren, zodat je aan de vergadering kunt deelnemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk woensdag 23 november om 12.00 uur!

Agenda en Vergaderstukken
Log in op de website voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering en de vergaderstukken.

Volmacht
Het is voor deze online ALV mogelijk voor leden om zich via een volmacht te laten vertegenwoordigen door een ander lid. De volmacht moet uiterlijk woensdag 23 november om 12.00 uur bij het secretariaat zijn ontvangen.

Stemmen per e-mail
Voorafgaand aan de ALV kan er ook via e-mail worden gestemd, maar alleen als het gaat om een agendapunt ter goedkeuring zonder (uitgebreide) meningsvorming voorafgaand aan de stemming. Bij deze ALV kan er over agendapunten met * per e-mail gestemd worden. Deze stemmen moeten uiterlijk twee dagen (=48 uur) voor aanvang van de ALV, dus donderdag 24 november, 10.00 uur bij het secretariaat zijn ontvangen via mail ngtv@ngtv.nl.