Algemene ledenvergadering

Datum: zaterdag 28 november 2020

Tijd: 10.30 uur - 12 uur

Locatie: vanwege de coronacrisis vindt de ALV weer online plaats via Zoom.

De agenda en de vergaderstukken van de Algemene Ledenvergadering kun je hier inzien. Hiervoor moet je inloggen op de website.

Aanmelding: meld je hieronder aan, je ontvangt dan voorafgaand aan de ALV een link voor deelname. Aanmelden kan tot uiterlijk 26 november 2020 om 12:00 uur!

Volmacht: Om betrouwbaarheids- en veiligheidsredenen is het niet mogelijk voor leden om zich via een volmacht te laten vertegenwoordigen door een ander lid. Wel is het mogelijk voorafgaand aan de ALV via e-mail te stemmen. In deze ALV kan er over alle agendapunten met * per e-mail gestemd worden. Deze stemmen moeten uiterlijk donderdag 26 november om 10:00 uur binnen zijn bij het secretariaat via ngtv@ngtv.nl.

Zorg ervoor dat je 28 november op tijd inlogt om te testen of alles werkt.

Voor deze vergadering worden geen PE-punten toegekend.