Algemene ledenvergadering 10-04-2021

Op zaterdag 10 april a.s. wordt er een online ledenvergadering gehouden. Deze vergadering begint om 10:00 uur.

Indien en voor zover na vaststelling van het quorum blijkt dat niet aan art. 25 van de Statuten wordt voldaan, wordt overeenkomstig de Statuten een tweede Bijzondere en Algemene Ledenvergadering gepland.

Aanmelden

Meld je aan via het inschrijfformulier onderaan deze pagina. Je ontvangt dan voor de vergadering een link om je te registreren voordat je aan de vergadering kunt deelnemen.

Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 8 april om 12.00 uur!

Agenda en Vergaderstukken

Log in op de website voor de agenda van de Algemene Ledenvergaderingen en de vergaderstukken.

Volmacht

Leden kunnen zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. Omdat er enkele discussiepunten zijn, is het niet mogelijk voorafgaand aan de Bijzondere en Algemene Ledenvergaderingen via e-mail te stemmen. De volmachten moeten uiterlijk woensdag 7 april bij het secretariaat zijn ontvangen via ngtv@ngtv.nl.

Volmacht