Medische Sectie

Vrijdag 27 september 2019 van 14.00 tot 17.00 uur

Locatie: De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Onderwerp: Lezing over biochemie (duur 2 uur)
De biochemicus dr. Jos Jorritsma heeft jarenlang les gegeven op MBO/HBO
medisch laboratoriumonderwijs. Bij de onderwerpen van zijn lezing horen
achtergrondinformatie uit de histologie, DNA-technieken en typen
laboratoriumwerk, interpretatie van medische laboratoriumuitslagen
(klinische chemie, immunologie). Gedacht wordt aan tumor- en
ontstekingsmarkers, bloeduitslagen in samenhang met orgaanfuncties
(lever, nieren, hart, schildklier e.d.) en meer. Vooraf ingediende
vragen zijn welkom; graag uiterlijk eind augustus indienen via
onderstaand e-mailadres.

Permanente educatie: 2 PE-punten

Deelname: gratis voor NGTV-leden; niet-NGTV-leden: 15 euro excl. BTW

Geef je op via medische.sectie@ngtv.nl.