Bijeenkomst met Irma Sluis

Feestelijke bijdrage van Irma aan het NGTV-jubileum!

Datum: 18 mei
Tijd: 13.30 – 14:30 uur
PE-punten: 1

Stel dat we niet meer met onze mond zouden kunnen praten, dan zouden we net zoals de doven met onze handen praten (Plato).

Het afgelopen jaar heeft Nederland massaal gekeken naar de speciale persconferenties over de coronacrisis. Steeds was daar ook een tolk Nederlandse Gebarentaal bij aanwezig. Bij de eerste persconferenties was dat Irma Sluis en bij latere persconferenties werd zij afgewisseld door collega’s omdat het qua tijdsduur te intensief was om een volledige persconferentie plus vragen van de pers te tolken.

Irma Sluis is daarmee de populaire ambassadeur voor de gebarentaal geworden. Ze draagt zeker bij aan het bewustzijn in Nederland dat er mensen zijn die een andere taal nodig hebben om te kunnen communiceren.

De uitspraak van Plato geeft aan, dat er ook in de oudheid al gebruik werd gemaakt van een doventaal.

Maar wat houdt het beroep tolk gebarentaal nu precies in? Zijn er specialisaties en hoe verloopt het proces om een tolk gebarentaal aan te vragen?

Irma gaat in deze lezing in op de diverse aspecten van haar vak en de opleiding voor tolk Nederlandse Gebarentaal (NGT). Iris Wijnen, een dove docent en deskundige op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal, zal ingaan op welke gebarentalen er bestaan, zijn er grammaticale verschillen? En zo ja, wat zijn dan die verschillen? Na afloop heb je meer geleerd over diverse aspecten van dit specifieke en interessante beroep en heb je wellicht wat gebaren geleerd.

Over Irma:

Irma Sluis is tolk Nederlandse Gebarentaal en daarnaast trainer, consultant, mentor, en spreker. Irma Sluis werd een nationale bekendheid door het tolken van de persconferenties over de coronacrisis naar Nederlandse Gebarentaal. Haar gebaren gaan viral en ze wordt overladen met positieve reacties. Graag zet zij haar populariteit in om meer aandacht te vragen voor de dovengemeenschap. In haar lezingen en workshops geeft zij daarom nadrukkelijk een podium aan doven en slechthorenden.

Irma Sluis groeit op in Den Haag in een horend gezin. Na het behalen van haar bachelor tolk Nederlandse Gebarentaal in Utrecht studeert ze verder aan de Heriot-Watt Universiteit in Edinburgh. Zij werkt als tolk voor conferenties, in het academisch onderwijs en in televisieprogramma's. Sinds 2005 tolkt zij onder meer het ochtendjournaal voor de NOS.

Naast haar werk als tolk geeft Irma regelmatig trainingen en workshops over thema’s als diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid. Zij doet dit samen met doven of slechthorenden om deze thema’s op een praktische manier inzichtelijk te maken. Zo hoopt ze ertoe bij te dragen dat de twee werelden (doof en horend) elkaar beter leren begrijpen.

Zie ook LinkedIn

Omdat het NGTV jarig is, krijgt iedereen die in de maand mei besluit om lid te worden van het NGTV €20 retour van de deelnemersprijs voor deze bijeenkomst.

Aanmelden kan nog tot maandag 17 mei 12:00 uur!