Bijzondere algemene ledenvergadering

Convenant Vertaalsector Nederland: nieuwe versie!


De onderhandelaars namens VViN (vertaalbureaus), VZV, SENSE en NGTV zijn het eens over een nieuwe versie van het Convenant. Er is witte rook! Op vrijwel alle wijzigingsvoorstellen en breekpunten van de NGTV-werkgroep is daadwerkelijk resultaat geboekt. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.

De algemene ledenvergaderingen van de andere beroepsverenigingen zijn zeer recent akkoord gegaan met het nieuwe Convenant. Het NGTV-bestuur wilde de goedkeuring niet als hamerstuk op de ALV van 9 april in stemming brengen. We willen bewust meer tijd nemen om jullie te informeren. Er is een datum geprikt voor de bijzondere ALV die alleen over het Convenant gaat: 16 juni 2022, van 19.30 tot (uiterlijk) 21.00 uur. Zet het in je agenda!

Verbeteringen in het nieuwe Convenant:

We hebben verbeteringen uitonderhandeld over de volgende onderwerpen:

  • raamovereenkomst
  • uitbesteding van vertalingen
  • passieve acquisitie en concurrentiebeding
  • aanbesteding en tarieven
  • vertaalprocedures
  • revisie
  • klachtenprocedure
  • aangepaste tarieven voor beginnende vertalers
  • betalingstermijnen

De agenda en de volledige tekst van het nieuwe Convenant vind je via onderstaande link. De samenvatting van alle verbeteringen met een gedetailleerde vergelijking van alle wijzigingen tref je ook via onderstaande link. Met grote dank aan Jan Machiel Butter die deze vergelijking - monnikenwerk! - heeft opgesteld.

In de bijzondere ALV van 16 juni vatten we de belangrijkste wijzigingen samen, is er gelegenheid om vragen te stellen en meningen uit te wisselen en wordt het Convenant in stemming gebracht. Pas na akkoord van alle deelnemende partijen gaan we het Convenant ondertekenen en volgt de inwerkingtreding. We gaan voorlopig uit van 1 september 2022.

Volmacht
Omdat het belangrijk is om de meningsvorming voorafgaand aan de stemming bij te wonen, is het voor deze ALV niet mogelijk om voorafgaand per email een stem uit te brengen. Leden kunnen zich via een volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid. De volmachten moeten uiterlijk maandag 13 juni om 9:00 uur bij het secretariaat zijn ontvangen via ngtv@ngtv.nl.

Voor vragen kun je terecht bij de Werkgroep Convenant via ammerins.moss-deboer@ngtv.nl. Door in te loggen zijn beide documenten en de agenda via de linkjes hieronder te downloaden. Je kunt je vraag ook al voorafgaand aan de bijzondere ALV doormailen naar ammerins.moss-deboer@ngtv.nl. Dan weet je zeker dat je vraag aan bod komt tijdens deze ALV.

Geef je uiterlijk 14 juni 12:00 op via onderstaand formulier! Je ontvangt dan voorafgaand aan de bijzondere ALV een deelnamelink.