Bijzondere ledenvergadering

Op 20 november jl. heeft er zowel een bijzondere ALV als een plezierige en constructieve ALV plaatsgevonden. Omdat voor de bijzondere ALV niet voldoende quorum aanwezig was, vindt er op 30 november 2021 om 19.30 uur een tweede bijzondere ALV plaats. We hopen op die datum de statutenwijziging wel te kunnen behandelen en tot stemming over te kunnen gaan. De agenda en vergaderstukken zijn via deze link toegankelijk. De procedure voor de vergadering en de manier van stemmen is weergegeven in de agenda.

Aanmelden
Meld je aan via onderstaand formulier. Je ontvangt dan voor de vergadering een link om je te registreren voordat je aan de vergadering kunt deelnemen. Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 29 november om 14.00 uur!

Agenda en Vergaderstukken
Log in op de website voor de vergaderstukken van deze bijzondere ledenvergadering.

Volmacht
Omdat het belangrijk is om de meningsvorming voorafgaand aan de stemming bij te wonen, is het voor deze ALV niet mogelijk om voorafgaand per email een stem uit te brengen. Het is voor deze Bijzondere ALV wel mogelijk om je via een volmacht te laten vertegenwoordigen door een ander lid. Deze volmacht moet dan uiterlijk maandag 29 november om 12:00 uur door het secretariaat zijn ontvangen.