Franse taalkring

17 januari 2020: bijeenkomst Franse taalkring over octrooien

De volgende bijeenkomst van de Franse taalkring vindt plaats op vrijdagmiddag 17 januari 2020.

Locatie: Kantien in Utrecht.

Twee sprekers komen ons die middag het een en ander vertellen over octrooien en de vertaling daarvan: Joop van Straaten en Tineke de Munnik. Het programma is nog niet bekend, dat volgt uiteraard. Dit onderwerp is interessant voor juridische én technische vertalers.

Noteer dus alvast in je agenda: 17 januari!