Hiëronymusdag

Wij nodigen alle tolken en vertalers met veel plezier uit voor de Hiëronymusdag op 30 september a.s. We hebben weer een interessant programma samengesteld met veel mogelijkheden tot netwerken. Wil je deze dag goed beginnen? Schrijf je dan ook in voor de lunch!

Thema: Interculturele communicatie in spraak en schrift: ‘De hele wereld over’

Programma:
12.00 - 13.15 Facultatieve lunch
13.00 uur Ontvangst en inloop
13.15 uur Opening/inleiding
13.30 uur Spreker 1: Ismahane Bensmail – Interculturele communicatie / Arabisch
14.15 uur Pauze
14.30 uur Spreker 2: Annelous Stiggelbout – Chinees
15.15 uur Pauze
15.30 uur Spreker 3: Aai Prins – Russisch
16.15 uur Afronding
16.30 uur Borrel en netwerken
17.30 uur Einde

PE-punten: 2,75
Kosten: € 49,50 voor leden excl. lunch (incl. btw), plus € 13,25 voor de lunch (incl. btw)
€ 74,25 voor niet-leden (incl. btw), plus € 13,25 voor de lunch (incl. btw)
Locatie: Amershof, zaal 1, Snouckaertlaan 11, Amersfoort

Over de sprekers

Arabisch: Ismahane Ben Smail - Bruggenbouwers

Ismahane Ben Smail heeft ruim twintig jaar ervaring als (gerechts)tolk in verschillende Arabische dialecten en Frans en is daarnaast een ervaren docent Interculturele communicatie en persoonlijke effectiviteit bij tolkopleidingen en in het bedrijfsleven.

'Als tolken en vertalers zijn we bruggenbouwers tussen mensen en talen. We spelen een belangrijke rol bij het overbruggen van culturele verschillen. Het is mooi om te zien dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan de invloed van cultuur op het tolken. Als tolk in verschillende Arabische dialecten heb ik te maken met grote culturele verschillen niet alleen tussen de Arabische landen onderling, maar ook in het vertolken van een boodschap vanuit of naar het Nederlands. De grootste uitdaging is een brug te slaan die niet alleen taalkundig klopt, maar die ook rekening houdt met de culturele contexten zonder mijn neutraliteit te verliezen of er mijn persoonlijke invulling aan te geven.'

Chinees: Annelous Stiggelbout - Elke zin een nieuwe uitdaging

Hoe verder de taal en cultuur van de brontaal afstaan van die van de buurtaal, hoe moeilijker het vertalen is. Annelous Stiggelbout zal de verschillende uitdagingen bij het vertalen van Chinese literatuur naar het Nederlands bespreken, aan de hand van voorbeelden uit het boek waar ze momenteel mee bezig is: Wencheng, de nieuwste roman van de Chinese schrijver Yu Hua.

Annelous Stiggelbout leest, vertaalt en bestudeert Chinese literatuur. Sinds 2006 vertaalt ze poëzie, korte verhalen en romans voor verschillende Nederlandse uitgeverijen en literaire tijdschriften. Na enige omzwervingen in China, Taiwan en Leiden richt ze zich sinds 2013 voltijd op de Chinese literatuur. Ze heeft werk vertaald van onder anderen Yue Tao, Sanmao en Zhang Yueran.

Russisch: Aai Prins - Vertalen wat er staat?

Bovenstaand adagium van de vermaarde slavist Karel van het Reve is een lovenswaardig en op het eerste gezicht logisch streven, maar de literair vertaler die het in praktijk wil brengen komt er al snel achter dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Wat als je niet weet wát er eigenlijk staat? Als realia uit de brontaal met geen mogelijkheid zijn om te zetten in de doeltaal? Als een auteur willens en wetens zondigt tegen de syntaxis van zijn moedertaal? Als de auteur een belabberde stilist is? Mag of moet je als vertaler je auteur corrigeren als deze zich vergist of naar de maatstaven van tegenwoordig niet woke is? In haar lezing zal Aai Prins aan de hand van enkele van haar vertalingen op deze hoofdbrekens ingaan.

Aai Prins is werkzaam als literair vertaler en gerechtstolk Russisch-Nederlands. Ze doceerde van 2006 tot 2010 Nederlands aan de Staatsuniversiteit van Sint-Petersburg en het Nederlands Instituut aldaar; tegenwoordig doceert ze literair vertalen Russisch-Nederlands aan de Vertalers Vakschool in Amsterdam en het Instituut voor Tolken en Vertalers in Utrecht. Voor haar vertalingen ontving zij in 2001 de Aleida Schot Prijs, in 2013 de Filter Vertaalprijs en in 2019 De Letterenfonds Vertaalprijs. Zij heeft zojuist de laatste hand gelegd aan haar vertaling van het verzameld werk van Andrej Platonov.