Jubileum: taalnuances

Thema Taalnuances

Het NGTV viert dit jaar zijn 65-jarige jubileum. De maand september is feestmaand: op drie zaterdagmiddagen is er een live-uitzending vanuit een studio waar je online aan mee kunt doen. Deze laatste bijeenkomst op 2 oktober is op locatie met als afsluiting een feestelijke borrel en buffet.

We zijn er trots op dat we boeiende sprekers én sponsoren hebben kunnen contracteren. Voor de vierde thema-uitzending zijn dat:

  • Frieda Steurs, directeur van het Instituut voor de Nederlandse taal, over de pijn (en de prijs)van een slechte vertaling; en
  • Miet Ooms, vertaler, columnist, spreker en auteur, over het Nederlands in België en Nederland.

Deze themasessie is op zaterdag 2 oktober van 14.00 tot 16.00 - 16:15 uur. Richard Lamb, trendwatcher en presentator, treedt op als host van het programma. Hieronder tref je meer informatie aan over het programma en de sprekers.

Let me fall with the door into the house. Over de pijn (en de prijs) van een slechte vertaling.

Bedrijven die aan internationale expansie denken, moeten een heleboel investeringen doen. Alle producten die op de markt worden gebracht, moeten aangepast worden aan de lokale vereisten en daarbij is een duidelijke investering in kwaliteitsvolle vertaling en adaptatie aan de lokale markten nodig. Een grote mate van interculturele kennis en talenkennis (inclusief alle regionale en lokale varianten) is vereist om het lokaliseringsproces tot een goed einde te brengen en om een product succesvol op een lokale markt te lanceren. Het gaat om een heel proces, met name het glokaliseren. Helaas wordt dit vaak onderschat, en dat leidt tot pijnlijke fouten die een bedrijf aanzienlijke schade kunnen berokkenen.

Markten kunnen worden gewonnen, maar kunnen ook worden verloren door gebrek aan (talige en culturele) expertise. De meest gemaakte fouten bij het lokaliseren van producten en de bijbehorende teksten en websites zijn: niet vertalen, slordig en slecht vertalen en ten slotte gebrek aan respect voor de culturele eigenheid van de nieuwe markt.

In deze lezing gaat Frieda Steurs in op het belang van het investeren in goede vertaalprocedures en het inhuren van experts om de internationalisering en lokalisering vorm te geven.

Frieda Steurs
Frieda Steurs is hoogleraar aan de KU Leuven, faculteit Letteren, campus Antwerpen en was campusdecaan tot 2015. Zij doet onderzoek op het vlak van computerondersteund vertalen, terminologiebeheer en meertalig documentbeheer en is lid van de onderzoekseenheid QLVL van de KU Leuven. Sinds 1 september 2016 is zij de directeur van het Instituut voor de Nederlandse taal in Leiden. Het Instituut voor de Nederlandse Taal staat in voor het aanmaken, archiveren en onderhouden van corpora, lexica, woordenboeken en grammatica’s voor het Nederlands, en levert daarmee alle bouwstenen voor de bestudering van de Nederlandse taal.

Zij is internationaal actief als research fellow aan de universiteit van Oranje Vrijstaat in Bloemfontein, Zuid Afrika, en was jarenlang geassocieerd professor aan de Université Catholique de L’Ouest in Angers, Frankrijk. Tot 2019 was zij President van TermNet, een internationaal terminologienetwerk gesticht door UNESCO en sinds 2018 Secretaris-Generaal van CIPL (het internationaal comité van linguïsten).

Zie ook LinkedIn, het Instituut van de Nederlandse Taal en de KU Leuven

Buurtaal. Over het Nederlands in België en Nederland.

Vlaanderen en Nederland hebben dezelfde officiële taal: het Nederlands. Maar die taal is niet helemaal identiek in noord en zuid. Vlamingen en Nederlanders herkennen elkaar aan typische Belgische en Nederlandse eigenheden in uitspraak, woordenschat, zinsstructuren enz. Meestal stoort dat niet, soms zorgen ze voor grappige situaties en heel soms voor vervelende misverstanden. Soms spelen er ook cultuurverschillen mee. Hoe beter we van die varianten op de hoogte zijn, hoe beter we die verschillen ook kunnen begrijpen, plaatsen en er zelf mee spelen.

Tijdens deze lezing verkennen we de geografische taalvariatie in de Nederlandse standaardtaal in al zijn aspecten. We bekijken de verschillende registers, ontdekken welke cultuurverschillen een rol spelen en gaan na hoe wij als professionele vertalers hiermee om kunnen gaan.

Miet Ooms
Miet Ooms is vertaler (Engels/Duits – (Belgisch-)Nederlands), columnist, spreker en auteur. In een vroeger leven heeft ze als wetenschappelijk medewerker meegewerkt aan het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en was ze leraar Nederlands en Duits in het secundair onderwijs, freelance taaldocent en taaladviseur. Sinds 2015 brengt ze op haar website taalverhalen.be de variatie in het Nederlands in kaart en geeft ze lezingen, webinars en workshops over dit onderwerp. In 2020 kwam haar boek uit: Buurtaal. Praktische gids voor het Nederlands in België en Nederland.

Praktische informatie:

Datum: 2 oktober 2021
Tijd: 14:00 uur tot max 16:15 uur met aansluitend een borrel en een (ook vegetarische) barbecue
Locatie: Het Stroomhuis, Van Pallandtweg 1, 4182 CA Neerijnen.
PE-punten: maximaal 2,25
Prijs: € 20 voor leden en € 45 voor niet-leden**, borrel en barbecue voor leden gratis, voor niet-leden € 30

**Aanbieding niet-leden:

  • Ook voor niet-leden is het NGTV jarig! Als zij zich aanmelden voor een NGTV-lidmaatschap, kunnen ze deelnemen voor de ledenprijs! Anders is de prijs voor niet-leden €45 per bijeenkomst plus €30 als ze op 2 oktober willen blijven voor de borrel en het buffet.
  • Als niet-leden zich voor het NGTV-lidmaatschap aanmelden, volgt restitutie van het teveel betaalde bedrag nadat ze als lid zijn toegelaten.

Deze aanbieding voor niet-leden geldt tot 2 oktober!

Je kunt je alleen nog aanmelden voor de lezingen!