Kring Amsterdam: tolken bij de IND

Beste collega,

We willen je van harte uitnodigen voor onze kringbijeenkomst op dinsdag 4 april 2023 van 19:30-21:00 in Huis van de Wijk, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam.

De presentatie wordt dit keer gegeven door Marja Kramp. De titel is: De rol van tolken tijdens gehoren bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). In deze interactieve lezing bespreekt Marja Kramp de invloed die tolken, vaak onbewust, uitoefenen op gehoren en verhoren. In het eerste deel van haar lezing gaat zij in op de organisatie van gehoren bij de IND en bespreekt zij de rol van de verschillende deelnemers tijdens de gehoren. Deze benadering is gebaseerd op de theorie van Saville-Troike (2008). In het tweede deel gaat zij in op de taalkundige bevindingen van haar onderzoek; dit deel van haar onderzoek is gebaseerd op de Conversation Analysis Methode van Sachs, Schegloff en Jefferson (begin 1960).

Marja Kramp (1944) is taalkundige en heeft promotieonderzoek gedaan bij de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft eerder als docente, vertaalster en tolk gewerkt. Haar onderzoek is omschreven in de titel van deze lezing. Zij heeft verschillende lezingen gegeven tijdens congressen over Forensic Linguistics en is ook gastspreekster geweest bij een Amerikaanse universiteit, gevestigd in Parijs. Haar volgende project betreft het deelnemen aan een onderzoek en het schrijven over ethiek tijdens wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Forensic Linguistics.

Met de workshop zijn 1,5 PE-punten te verdienen. Als je PE-punten wilt registreren, ontvangen we graag het evaluatieformulier na afloop retour als pdf-bestand via mail. Graag bij binnenkomst de presentielijst invullen en na afloop het enquĂȘteformulier mailen dat je zult ontvangen na inschrijving.

Aanmelden kan tot en met 28 maart 2023 door een reply te sturen naar dit mailadres.

We zien jullie graag op 4 april! We beginnen stipt om 19:30 uur, dus inloop iets eerder. De locatie is op loopafstand van station Zuid en je kunt na 19:00 uur gratis parkeren in de buurt.

Met hartelijke groet,

Marieke Iest
(mede namens Helen Porcelijn, Anne Oosthuizen en Maria Delgado)