Kring Amsterdam

Datum: dinsdag 24 september 2019
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 te Amsterdam
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Spreker: Gaston Dorren
Titel: 'Aan een taal spreekt niets vanzelf'

Spreker: Gaston Dorren

Aan een taal spreekt niets vanzelf
Gaston Dorren heeft de laatste jaren een trits van veelgelezen en -geprezen boeken gepubliceerd over in totaal ruim tachtig talen, gesproken in Nederland (2016), in Europa (2017) en wereldwijd (2019). Ook heeft hij nauw samengewerkt met enkele van de dertien vertalers die zijn werk toegankelijk hebben gemaakt voor een groot deel van de wereld. Wat hij vooral heeft geleerd is dit: al reken je op verrassingen, dan nog weet elke taal je te verrassen. Niets spreekt vanzelf, alles kan óók anders. Verwacht vanavond het onverwachte!

Voor wie dat wil, is er natuurlijk weer de gelegenheid om vanaf 18.00 uur, voorafgaand aan de bijeenkomst, samen een hapje te eten.

De toegang tot de presentatie is gratis. Het eten vooraf en andere consumpties in het restaurant dienen de deelnemers zelf af te rekenen aan de bar.

Er zullen ter plekke deelnamebewijzen worden verstrekt.

Meld je aan door dit mailtje te beantwoorden.

Als je graag een bevestiging ontvangt, verzoeken wij je de optie 'Ontvangstbevestiging' in je e-mailprogramma aan te zetten. Dan kunnen wij met één klik laten weten dat wij je reactie gezien hebben.

Nota bene: vergeet A.U.B. niet te vermelden of je ook komt eten omdat het restaurant vanwege drukte vaak precies het aangemelde aantal plaatsen voor ons reserveert en er vaak nauwelijks een plekje voor extra mensen te vinden is!

Wij verwelkomen je graag op 24 september!

Met vriendelijke groet,
NGTV-Kring Amsterdam

Helen Porcelijn
Hennie Bos
Detlev Hauschildt

Meld je aan via ngtv-kring-amsterdam@xs4all.nl!