Kring Noord-Oost Nederland

Op zaterdag 14 mei a.s. hopen wij onze Kringbijeenkomst te houden!

Spreekster: Schrijftolk Renée Damstra.

Zij biedt een inkijkje in haar vak, dat niet alleen voor doven en slechthorenden kan worden ingezet. Het ligt tussen tolken en vertalen in, of is het allebei. Zie ook: https://www.vvtnn.nl/site/event/schrijftolk-voorjaarsbijeenkomst-2022-ngtv-knon-vvtnn/

NGTV-leden die NIET bij onze Kring zijn aangesloten betalen een onkostenvergoeding van 15,00 voor deze bijeenkomst; niet leden kunnen - bij voldoende plaats - voor een iets hoger bedrag meedoen. Aanmelden en info via info@vvtnn.nl

Locatie: zaal Schouwburg Ogterop, Meppel
Wij starten met de presentatie/ workshop om 13:30 uur (na de VVTNN-vergadering)
Afsluiting met een Ronde Tafelgesprek over actuele ontwikkelingen voor tolken en vertalers. Einde: 17:00

PE-punten: minimaal 3