Medische sectie: clinical trials

Datum en tijd: 29 september 2021 van 15.30 tot 17.30 uur
Locatie: Online via Zoom
Onderwerp: Geneesmiddelenonderzoek: Clinical Trials
Permanente educatie: 2 PE-punten
Kosten: NGTV-leden: gratis, niet-NGTV-leden: 40 euro incl. BTW
Aanmelden NGTV-leden: per mail aan medische.sectie@ngtv.nl
Aanmelden en betalen niet-NGTV-lid: via onderstaand formulier
Deadline voor aanmelden: 24 september 2021

Dit webinar geeft een overzicht hoe klinische studies in het kader van geneesmiddelenonderzoek worden uitgevoerd. In het eerste deel van het webinar wordt ingegaan op de algemene organisatie van klinische studies: wat is een klinische studie; wat moet wel, en wat mag niet worden onderzocht; aan welke eisen moet een studie voldoen; wat voor typen studies zijn er, enzovoort.

In het tweede deel wordt ingegaan op het uitvoeren van een klinische studie: welke documenten zijn van belang; welke groepen worden onderzocht, wat is randomisatie en stratificatie, welke gegevens worden verzameld, wat is farmacodynamiek en farmacokinetiek, wat wordt er met de verzamelde gegevens gedaan, enzovoort.
Na het volgen van dit webinar kun je de teksten op dit gebied hopelijk gemakkelijker begrijpen en vertalen.

Titia Meesters is van oorsprong medisch/biochemisch wetenschappelijk onderzoekster, is gepromoveerd in de microbiologie en heeft een vertaalopleiding (EN-NL v.v.) gedaan bij het ITV. Sinds ongeveer 2006 is zij volledig gespecialiseerd in farmaceutische vertalingen en vertalingen van documenten over in-vitro diagnostiek: EMA-documenten, documenten voor klinisch geneesmiddelenonderzoek en documenten voor diagnostische apparatuur voor klinisch-chemische laboratoria. Al tijdens haar werk als medisch-wetenschappelijk onderzoeker had zij te maken met de ontwikkeling van geneesmiddelen en diagnostische tests; als vertaalster van documenten over klinisch geneesmiddelenonderzoek heeft zij haar kennis hierover steeds uitgebreid.

Voor vragen stuur een mail naar de coördinator Sigrid Kullmann via medische.sectie@ngtv.nl.