Medische sectie: eenvoudige teksten schrijven

Datum en tijd: 12 maart 2021 van 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: Online via Zoom
Onderwerp: Hoe schrijf je een eenvoudige tekst?
Permanente educatie: 2 PE-punten
Kosten: NGTV-leden: 25 euro incl. BTW, niet-NGTV-leden: 40 euro incl. BTW
Aanmelden en betalen: via onderstaand formulier
Deadline voor aanmelden: 8 maart 2021

Mieke Prins is vertaler Engels en docent Nederlands, gespecialiseerd in eenvoudige teksten. Ze heeft ook 11 jaar als verpleegkundige gewerkt.

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft moeite om de inhoud van brieven, folders en handleidingen te begrijpen. Dat komt doordat niet iedereen zo goed kan lezen als we denken. In medische teksten gebruiken schrijvers veel jargon, en de zinnen zijn vaak lang en ingewikkeld. Daardoor kunnen veel patiënten zo’n tekst niet volgen. Toch is het van levensbelang dat elke patiënt de informatie over zijn gezondheid of ziekte begrijpt. Maar ook medische professionals en hoogopgeleiden lezen liever een eenvoudige tekst met korte, leesbare zinnen.

Gelukkig kun je elke tekst herschrijven in duidelijke, eenvoudige taal. Anders gezegd: in B1‑taal. In dit interactieve webinar leer je hoe. Je leert welke ingrepen daarvoor nodig zijn op tekstniveau, op zinsniveau en op woordniveau.

Het webinar is dus niet alleen bedoeld voor vertalers van teksten voor patiënten. Je leert namelijk hoe je zorgt voor een toegankelijke tekst die lekker leest: daar is elke lezer én elke opdrachtgever bij gebaat.

Dit webinar is uitstekend op zichzelf staand te volgen. Maar dit combineren met het webinar van Titia Meesters ‘Vertalen voor EMA en klinisch geneesmiddelenonderzoek‘ op 5 februari is zeker een aanrader. Mieke Prins en Titia Meesters hebben hun presentaties in goed overleg perfect op elkaar afgestemd.

Voor vragen
stuur een mail naar de coördinator Sigrid Kullmann via medische.sectie@ngtv.nl.