Webinar ASS - Medische sectie

Datum en tijd: 13 november 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
Locatie: Online via Zoom
Aanmelding: Stuur een mail naar de coördinator Sigrid Kullmann via medische.sectie@ngtv.nl

Onderwerp: Lezing over inzicht in het autistisch brein (duur 2 uur)

Sandra Krekel, psycholoog, ervaren coach en trainer, zal de DSM-criteria als leidraad gebruiken en daarnaast de drie belangrijkste neuropsychologische theorieën over ASS (autisme spectrum stoornis) bespreken.

Onze collega Floor Perquin, die zelf de diagnose Asperger heeft, zal in de lezing voorbeelden geven van hoe zij de wereld om haar heen ervaart en wat ze tegenkomt in het contact met anderen.

Sandra heeft ruim 12 jaar geleden KrekelAutismeCoaching opgericht en is een zorgaanbieder die begeleiding biedt aan jeugd, jongeren en volwassenen met autisme. Sandra heeft zelf een autistische partner die ook werkzaam is in haar praktijk.

Zijn er vragen die je nu al hebt of wil je graag dat Sandra aan bepaalde aspecten aandacht besteedt wil je dat dan laten weten dan kan zij zich daarop voorbereiden?

Gedurende de lezing zullen er ook op aangegeven momenten gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Permanente educatie: 2 PE-punten
Deelname: gratis voor NGTV-leden, niet-NGTV-leden: 18,50 euro incl. BTW