Pilotintervisie Spaans-Nederlands

Pilot-intervisie vertalers Spaans-Nederlands

Datum en tijd: 13 juni 2022 van 14.00 tot 16.00 uur
Doelgroep: vertalers Spaans-Nederlands, beëdigd en niet-beëdigd
Locatie: online via Zoom
Vakgebied: juridische teksten
Permanente educatie: deze bijeenkomst valt onder `Overige activiteiten' en kan aangemerkt worden als `intervisie/collegiale toetsing'. Klik hier voor meer info.
Kosten: geen
Aanmelden: via onderstaand formulier
Deadline voor aanmelden: 30 mei 2022

Het doel van de intervisie is reflectie op en verdere ontwikkeling van (ver)taalvaardigheden en van competenties op het gebied van bijv. klantrelaties, samenwerking, timemanagement. Hier willen we handen en voeten aan geven door vertalingen te bekijken die door deelnemers worden ingebracht en daarbij te reflecteren op de kwaliteit ervan en op aspecten rondom de uitvoering van die vertalingen. Denk hierbij bijv. aan hoe de samenwerking met de betreffende opdrachtgever verliep.

De online bijeenkomst start met een plenair gedeelte, waarin een en ander wordt uitgelegd over de opzet van de pilot-intervisie en over het geven van feedback. Daarna wordt er verder gewerkt in break-outteams, die van tevoren zijn samengesteld. De sessie wordt afgesloten met een plenair gedeelte.

Voor vragen kun je een mail sturen naar christine.witmer@ngvt.nl.

Let op: Deze bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor NGTV-leden!