SeNoCa: het recht van parate executie

Plaats: online (via Zoom)
Datum: 16-12-2022
Tijd: 15:30-17:00
PE-punten: 1,50.
Prijs: voor leden van het NGTV: gratis, voor externe deelnemers: €20,00 inclusief BTW.

Spreker:

Drs. P.H.M. Keesom, beëdigd vertaler.

Senoca richt zich o.a. tot wie tolkt een vertaalt bij en voor het notariaat. Vaak betreft dit tolken bij de notaris voor de combinatie van transportakte bij de aankoop van een huis en de financiering daarvan bij een hypotheekakte. In de hypotheekakte staat altijd dat de bank het recht heeft om het huis te verkopen op een openbare veiling als de geldlener in verzuim is bij betaling van rente en aflossing. Die bevoegdheid tot gedwongen veiling berust op het recht van executie. Het recht van parate executie betekent dat de bank niet eerst een vonnis moet verkrijgen waarbij het rechter verlof geeft tot executie. De bank kan dus direct ingrijpen als er betalingsachterstand is. De bank heeft dus dit recht paraat en hoeft niet te wachten op een vonnis dat “kracht van gewijsde” heeft d.w.z. onherroepelijk is.

Er zijn meer partijen die dit recht van parate executie hebben, zoals de ontvanger der belastingen, die een dwangbevel kan uitvaardigen, zonder dat dit eerst door de rechter wordt getoetst. .

Externe deelnemers dienen hun postadres (voor de factuur) te melden.

Aanmeldingen: een e-mail bericht sturen naar barelli.translator@gmail.com, met in de onderwerpregel: “Senocadag20221216”. U wordt verzocht in het aanmeldingsbericht aan te geven:

  • uw naam een titel zoals die in het certificaat vermeld moeten worden
  • uw Rbtv-nummer
  • voor niet-NGTV leden: uw postadres

Uiterste datum voor aanmelding: dinsdag 13 december 2022 17:00u.

De link naar de bijeenkomst wordt per e-mail gestuurd woensdag 14 december 2022 voor 17:00u. U wordt verzocht uw spam map te checken. Voor eventuele technische problemen kunt u mailen naar bovenstaand adres of opbellen +31 6 247 199 65, maar NIET LATER dan donderdag 15 december 12:00u.

Ten behoeve van een goede, ontspannen verloop van de bijeenkomst verzoeken wij u vriendelijk de termijnen in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,

Umberto Barelli
Voorzitter