SeNoCa: taalrechten

Datum: woensdag 29 november 2023
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Spreker: Dhr. Gabor Landman, voorzitter van de stichting European Language Rights en part-time vertaler Hongaars

Wat zijn taalrechten?

Een taalrecht is het recht om een taal begrepen te worden en om in deze taal een antwoord te krijgen. Een taalrecht houdt eigenlijk kortgezegd in dat je geen nadeel mag ondervinden van het feit dat je een andere taal spreekt. Eigenlijk komt een taalrecht neer op een verbod op discriminatie. Een taalrecht is ook het recht om communicatie te weigeren en /of het verbod om rechtgevolgen te verbinden aan communicatie in een bepaalde taal als er aan bepaalde juridische voorwaarden wordt voldaan. Taalrechten van Europese Burgers in Strafzaken.De Europese richtlijn 2012/29/EU en richtlijn 2010/64/EU geeft aan welke taalrechten Europese Burgers hebben. Artikel 6 van het EVRM blijkt dat Europese Burgers in strafzaken recht hebben op een tolk. Taalrechten van Europese Burgers. Europese burgers mogen hun talen vrij in de handel gebruiken in de gehele Europese Unie, het vrije verkeer van personen en diensten is een pijler van de EU en staat opgenomen in het Verdrag over de werking van de EU.Taalrechten van Autonome minderheden. Ruim 10procent van de Europese Burgers behoort tot een autonome minderheid Zij hebben taalrechten op grond van het Europese Charta van regionale talen, het verdrag van Staatsburg en het discriminatieverbod in het EVRM en daarnaast op grond van historische en bilaterale verdragen. Non-Discriminatie beginsel. De verschillen binnen de Europese Unie zijn heel groot. In Nederland gelden deze taalrechten voor Friezen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op een voor Senoca ongewone dag en tijd. Aanmelding met een e-mailbericht kan naar barelli.translator@gmail.com met "Senocadag20231129" in het onderwerpveld.

Voor leden NGTV gratis.
Niet-leden NGTV: €25,00 inclusief BTW.
PE-punten: 1,5.