Taalkring Frans: genderneutraal vertalen

Beste collega’s,

Op vrijdag 21 april organiseert de Taalkring Frans weer een online bijeenkomst, over het actuele onderwerp genderneutraal vertalen, zowel in het Frans als in het Nederlands. Een onderwerp waar iedere tolk en vertaler mee te maken krijgt. Welke schrijfwijze hanteer je in welke situatie, en hoe zet je bv. een niet-genderneutrale tekst om in een genderneutrale tekst? Zijn hiervoor al richtlijnen beschikbaar? Thom Westveer verzorgt hierover een interactieve workshop voor ons. Je leest zijn profielbeschrijving hieronder:

Thom Westveer is docent Franse taalkunde en taalverwerving aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast ook werkzaam bij de lerarenopleiding Frans aan de Hogeschool van Amsterdam. In 2021 is Thom gepromoveerd op een onderzoek naar de invloed van de discussies omtrent genderinclusief taalgebruik op het taalsysteem van het Frans en het Duits. Zijn huidige onderzoek richt zich onder andere op de vraag hoe de huidige discussies over inclusief en ook genderneutraal taalgebruik hun weerslag vinden in het taalgebruik, in het bijzonder in het Frans.

Wij nodigen jullie van harte uit om je in te schrijven voor dit online event op vrijdag 21 april van 15.00-16.30 uur. Het 1e deel van de lezing bestaat uit 3 kwartier genderneutraal vertalen in het Nederlands met oefeningen, vervolgens 10 minuten pauze en dan 3 kwartier genderneutraal vertalen in het Frans met oefeningen.

Als input voor deze lezing vragen we jullie ons te laten weten waar jullie nu tegenaan lopen in verband met dit onderwerp, en kun je daar concrete voorbeelden van geven? Hier komt Thom dan in de lezing op terug. Wil je deze mail sturen naar franse.kring@ngtv.nl?

Met de workshop kun je 1,5 PE-punt verdienen.

De bijeenkomst is gratis voor NGTV-leden. Ben je (nog) geen lid van het NGTV? Dan bedragen de kosten €15,00 incl. btw.

Je kunt je aanmelden via onderstaand inschrijfformulier. We hopen jullie te zien op 21 april!

Vriendelijke groet,
Tineke Roeters en Juliëtte van der Avoort