Webinar radiologie - Medische sectie

Datum en tijd: 27 november 2020 van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Online via WebinarGeek
Aanmelding: Via het onderstaande inschrijfformulier.

Onderwerp: Lezing over Radiologie (duur 2 uur)

Voor de tweede keer omdat alle deelnemers laaiend enthousiast waren en helaas vele leden of geen plekje meer konden krijgen of in deze nare tijden niet hadden gedurfd om te komen:

Dr. Nick de Jong, klinisch fysicus, zal een lezing geven met de focus op het inzicht in bestaan, werking en achtergronden van de meest voorkomende beeldvormende technieken in de kliniek, zoals waarschijnlijk MRI, CT, Bucky, mammografie, doorlichting, ultrasound, PET, SPECT, etc. Het zal gaan over de achtergrond van de techniek, waar het contrast in de plaatjes precies voor staat, dus de fysische interpretatie van de beelden.

Permanente educatie: 2 PE-punten

Deelname:
NGTV-leden: 25 euro incl. BTW
niet-NGTV-leden: 40 euro incl. BTW

Vragen?
Stuur dan een mail naar de coördinator Sigrid Kullmann via medische.sectie@ngtv.nl.