Webinar over COVID-19 - deel II

Datum: 25 mei 2020
Tijd: 13.30 - 15.00 uur
PE-punten: 1,5

NGTV-lid 1 webinar€ 35
NGTV-lid 2 webinars€ 60
Geen lid 1 webinar€ 50
Geen lid 2 webinars€ 90


Mag je van ‘het coronavirus’ spreken? Is het ‘infectie door influenzavirus of ‘infectie met Influenzavirus’? Schrijf je ‘een covidpatiënt met dispneu en rhinitis’ of ‘een COVID-19-patiënt met dyspnoe en rinitis’? Hebben coronale röntgenfoto’s en coronaire hartklachten iets met corona te maken? Zijn ‘besmetting’, ‘infectie’ en ‘ontsteking’ uitwisselbare woorden?
Allemaal vragen die aan de orde komen in het tweede webinar over ‘corona’, een spreektalig paraplubegrip waarmee ook het NGTV kortheidshalve naar zowel SARS-CoV-2 als COVID-19 verwijst.

In anderhalf uur tijd word je door Arnoud van den Eerenbeemt vertrouwd gemaakt met correct taalgebruik rondom de nieuwe longziekte. Aan de orde komen tientallen kernbegrippen uit onder meer de medische microbiologie, de interne geneeskunde en de epidemiologie. Welke termen worden begrepen door niet-medisch onderlegde taalgebruikers en welke termen missen hun doel bij een vaktaalgebruiker in de zorgsector?

Je ontdekt in dit webinar hoe zorgtermen al gauw worden verward en zelfs verhaspeld en hoe ‘corona’ als achteloos koepelbegrip tot misverstanden kan leiden. Aan de hand van tekstfragmenten uit Nederlandse en Vlaamse media word je vertrouwd gemaakt met onder meer hedendaagse en verouderde synoniemen, gemakkelijk te verwarren termen rondom infectieziekten, opmaak- en spellingregels voor microbiologische naamgeving, verbuiging en vervoeging van Latijnse medische termen en zorgtaalverschillen tussen België en Nederland. De lesstof wordt afgewisseld met taalkundige intermezzi in quiz- en dicteevorm. Er is gelegenheid voor vragen.

Arnoud van den Eerenbeemt, zoon van beroepsvertalers, werd na zijn studie scandinavistiek met bijvakken Frans en Russisch beëdigd als vertaler en was enige jaren werkzaam als LOI-docent Noors, freelance vertaler en projectmanager bij een internationaal vertaalbureau voordat hij in 1995 toetrad tot de redactie van Pinkhof Geneeskundig woordenboek, een toonaangevend naslagwerk. Medisch vertalers kennen hem vooral als vertaler van het leerwoordenboek Pinkhof Medisch Engels. Hij adviseert de Nederlandse overheid over taalkundige aspecten van medisch Nederlands (www.zorgtaal.eu) en weet als samensteller van Van Dale Junior Dokterswoordenboek medische begrippen ook in eenvoudig Nederlands uit te leggen. Al vóór het webinar kun je met hem kennismaken via zijn twitteraccount @dokterstaal.